Voorlopig standpunt van Mill is openbaar. Morgen houdt ook Mill zijn Processie van Echternach. Zie voor betekenis verderop.

Burgemeester Mill zat alleen. De burgemeesters van Grave en Sint Anthonis schoven later bij hem aan. We hebben nu twee kampen. De twee groten en de drie kleinen.

Bent u bereid om in 2016 de voorgestelde verkenning uit te voeren naar de voor het Land van Cuijk
best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking / bestuurlijke fusie? 
Bij een ja op
deze vraag wordt de raden gevraagd een ruwe schets te maken van het proces om te komen tot
die verkenning en besluitvorming omtrent die verkenning. Welke stappen moeten wanneer worden
gezet? Welke informatie en ondersteuning is daarbij nodig?

Voorlopig standpunt:

Ja. Bestuurlijke fusie is daarbij geen optie. Bij de verkenning ligt een krachtige rol bij de afzonderlijke
gemeenteraden. Gedurende de uitvoering van de verkenning blijft het regieteam gehandhaafd. De
toekomstige rol en taken van het regieteam zijn onderdeel van de verkenning.
Deze voorlopige standpunten brengen wij in op de raadsconferentie van 23 maart 2016.

Na kennisneming van de standpunten van de overige vier gemeenteraden zal mede op advies van het
Regieteam raden Land van Cuijk zo mogelijk een gezamenlijk standpunt worden ingenomen dat ter
bekrachtiging aan alle raden in het Land van Cuijk zal worden voorgelegd. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: