Programma Conferentie Samenwerken in Land van Cuijk.

Beelden van een van de vele conferenties.

Raadsconferentie Land van Cuijk

Op 23 maart 2016 heeft de (zesde) raadsconferentie Land van Cuijk plaats. De conferentie is het vervolg op de raadsconferentie van 15 april 2015 en de informatiebijeenkomst van 25 november 2015. Deze raadsconferentie richt zich op de uitvoering van het in april 2015 tot stand gekomen manifest Land van Cuijk 2015.

Bespreekpunten

De raden hebben zich de afgelopen weken op verzoek van het Regieteam raden Land van Cuijk gebogen over een viertal bespreekpunten. De eerste drie hebben betrekking op de (versnelling van de) uitvoeringsagenda voor de strategische samenwerking. Het vierde bespreekpunt richt zich op een verkenning naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking / bestuurlijke fusie.

Voorlopige standpunten

De voorlopige standpunten van de afzonderlijke raden worden ingebracht tijdens de raadsconferentie. Bedoeling is om dan te komen tot gezamenlijke, zo breed mogelijk gedragen, antwoorden op de vier bespreekpunten en beelden te krijgen bij de verdere uitvoering van het manifest Land van Cuijk 2015.

Successen

Ook worden er 23 maart successen gedeeld van de strategische samenwerking waar, op basis van de strategische visie voor het Land van Cuijk, al een aantal jaren invulling aan wordt gegeven. Kort na de raadsconferentie vergadert het Regieteam om de conferentie te evalueren en de vervolgstappen in beeld te brengen.

Het programma

19.00 uur: Ontvangst.
19.30 uur: Aanvang zesde raadsconferentie. Welkom door burgemeester van Soest. Introductie van de avondvoorzitter, Ageeth Telleman.
19.35 uur: Inleiding door André Schaminée (‘social design is bijzonder geschikt om nieuwe perspectieven te vinden voor een taaie vraag’).
20.15 uur: De koers van het Land van Cuijk.
  • Presentatie van de resultaten van de voorlopige standpunten van de vijf gemeenteraden: overeenkomsten en verschillen.
  • Ruimte om in te zoomen op de aandachtspunten/opmerkingen van de afzonderlijke gemeentes.
  • Verkennen van een mogelijk gezamenlijk ontwerpbesluit.
21.00 uur: Pauze.
21.15 uur: Successen delen (presentaties van concrete resultaten van de vijf thema’s).
22.00 uur: Sluiting door burgemeester van Soest. Gevolgd door een borrel.
De openbare raadsconferentie heeft plaats in De Weijer in Boxmeer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: