Grave politiek houdt het Graafse gemeentebestuur een spiegel voor. Wanneer komt er een Echt Keerpunt? In 2018?

Hans Satter is de man achter protest tegen parkeren aan de Stadhouderslaan en Monitoring  Groenstrokenbeleid
Wil Baaijens en Ben Bongaards op de weekmarkt voor de raadsverkiezingen 2014.
Geachte raadsleden.
Dat er een diepe kloof bestaat tussen de Graafse burger en het Graafs politiek bestuur is inmiddels  bij een groot deel van onze burgerij wel duidelijk. Dat die kloof met mooie woorden alleen niet te overbruggen is zou ook duidelijk dienen te zijn. Wethouder Daandels, gesteund door een raadsmeerderheid,  lijkt daar wezenlijk anders over te denken. 
Het bijgevoegde krantenartikel (Maasdriehoek, 9 febr. 2016) is, naar onze mening, een duidelijke boodschap van de raad aan Daandels om terughoudend te zijn met het kappen van bomen. Wat zien we vervolgens gebeuren? Terwijl de politieke discussie over bomenkap nog moet beginnen, worden bomen op het terrein tussen de provinciale weg en Lovendaalsingel gekapt. In ijltempo, als door dieven in de nacht, zonder overleg (of wel?) en op ondeugdelijke gronden.
Gaat de raad hiermee akkoord? Het heeft er vooralsnog wel de schijn van gezien de absolute stilte op het Graafse politieke front! Ondanks de beloften van raadsleden en college in het recente verleden om de burger meer te betrekken bij politieke besluitvorming, wordt hier door het college een beleid gevoerd dat haaks staat op alle mantra’s die onze politieke ambtsdragers (B&W, raads- en commissieleden) uitentreuren blijven herhalen. Kennelijk zonder zich bewust te zijn van de betekenis en reikwijdte van die politieke mantra’s. De mantra’s galmen in de volgende litanie van politiek goede voornemens wellicht na in uw oren:
·         wij geloven in openheid, 
·         wij geloven in transparantie, 
·         wij geloven in politieke integriteit, 
·         wij geloven in burgerparticipatie, 
·         wij geloven in burgerconsultatie, 
·         wij geloven in brede maatschappelijke discussies, 
·         wij geloven  in stadgesprekken, 
·         wij geloven in respect naar de burger toe,
·         wij geloven in klantgerichtheid;
·         wij geloven in…..
Het zal u weinig moeite kosten om de litanie van bovenstaande geloofsuitingen nog aanzienlijk langer te maken. U kunt immers nog altijd uw verkiezingsprogramma’s raadplegen.
Wij vrezen dat, ondanks het wettelijke dualisme,  het gangbare Graafse politiek bestuur in wezen nog steeds plaats vindt in besloten onderonsje van coalitie en college. In Jip en Janneke taal aangeduid als achterkamertjes politiek. Bestreden door de oppositie met wat amechtig tegengeluid door gebrek aan oppositionele eenheid.  Per saldo zouden daarom de enige  politieke mantra’s in Grave wel eens kunnen zijn:
·         Wij geloven in opportunisme,
·         wij geloven in politieke eigengereidheid. 
Dit past, ons inziens, in het gedachtegoed van de meerderheid van raad en college omdat  echt politiek overleg, het vrije politieke debat, in de openbaarheid van de raadszaal  het risico inhoud dat je je eigen zin niet onverkort  kunt doordrijven! 
Als het onze gemeenteraad ernst is het “Hoofd der Gemeente” te zijn. Als het haar ernst is om werk te willen maken om echt de vertegenwoordiging te willen zijn van de burgerij, wordt het dan niet de hoogste tijd om navenant op te treden en te laten zien wat haar woord en positie waard is?
M.v.gr, Hans Satter,
                Ben Bongaards,
                Wil (Quichotte) Baaijens.
                www.Gravepolitiek.nl

KLIK OP DEZE LINK OM ALLES TE LEZEN OP GRAVE POLITIEK!

P.S. De mensen achter Grave Politiek geven commentaar op weblog van Keerpunt 2010/Jacques Leurs en noemen het een Winkel van Sinkel. 


Ter herinnering: de eerste 100 columns van Ben Bongaards werden via dit medium verspreid. Ze zijn nog steeds terug te lezen. 


Over de samenwerking binnen het Land van Cuijk is een heel dossier terug te lezen. Ook het dossier Wisseveld, Scheepswerf en Prinses Margriet is terug te lezen.


Het bezoekersaantal deze week bedroeg meer dan 4000 unieke bezoekers. 


Via dit medium kan men zich informeren over actualiteiten en niet vergeten de duizenden foto’s gratis in het grootste formaat downloaden.


Vanaf oktober 2008 zijn er dagelijks berichten, foto’s enz. geplaatst. De teller van hhet aantal unieke bezokers gaat richting de 1 miljoen.


Deze brief van Grave politiek werd vanmiddag aangeboden en direct geplaatst.

Geachte raadsleden.
Dat er een diepe kloof bestaat tussen de Graafse burger en het Graafs politiek bestuur is inmiddels  bij een groot deel van onze burgerij wel duidelijk. Dat die kloof met mooie woorden alleen niet te overbruggen is zou ook duidelijk dienen te zijn. Wethouder Daandels, gesteund door een raadsmeerderheid,  lijkt daar wezenlijk anders over te denken. 
Het bijgevoegde krantenartikel (Maasdriehoek, 9 febr. 2016) is, naar onze mening, een duidelijke boodschap van de raad aan Daandels om terughoudend te zijn met het kappen van bomen. Wat zien we vervolgens gebeuren? Terwijl de politieke discussie over bomenkap nog moet beginnen, worden bomen op het terrein tussen de provinciale weg en Lovendaalsingel gekapt. In ijltempo, als door dieven in de nacht, zonder overleg (of wel?) en op ondeugdelijke gronden.
Gaat de raad hiermee akkoord? Het heeft er vooralsnog wel de schijn van gezien de absolute stilte op het Graafse politieke front! Ondanks de beloften van raadsleden en college in het recente verleden om de burger meer te betrekken bij politieke besluitvorming, wordt hier door het college een beleid gevoerd dat haaks staat op alle mantra’s die onze politieke ambtsdragers (B&W, raads- en commissieleden) uitentreuren blijven herhalen. Kennelijk zonder zich bewust te zijn van de betekenis en reikwijdte van die politieke mantra’s. De mantra’s galmen in de volgende litanie van politiek goede voornemens wellicht na in uw oren:
·         wij geloven in openheid, 
·         wij geloven in transparantie, 
·         wij geloven in politieke integriteit, 
·         wij geloven in burgerparticipatie, 
·         wij geloven in burgerconsultatie, 
·         wij geloven in brede maatschappelijke discussies, 
·         wij geloven  in stadgesprekken, 
·         wij geloven in respect naar de burger toe,
·         wij geloven in klantgerichtheid;
·         wij geloven in…..
Het zal u weinig moeite kosten om de litanie van bovenstaande geloofsuitingen nog aanzienlijk langer te maken. U kunt immers nog altijd uw verkiezingsprogramma’s raadplegen.
Wij vrezen dat, ondanks het wettelijke dualisme,  het gangbare Graafse politiek bestuur in wezen nog steeds plaats vindt in besloten onderonsje van coalitie en college. In Jip en Janneke taal aangeduid als achterkamertjes politiek. Bestreden door de oppositie met wat amechtig tegengeluid door gebrek aan oppositionele eenheid.  Per saldo zouden daarom de enige  politieke mantra’s in Grave wel eens kunnen zijn:
·         Wij geloven in opportunisme,
·         wij geloven in politieke eigengereidheid. 
Dit past, ons inziens, in het gedachtegoed van de meerderheid van raad en college omdat  echt politiek overleg, het vrije politieke debat, in de openbaarheid van de raadszaal  het risico inhoud dat je je eigen zin niet onverkort  kunt doordrijven! 
Als het onze gemeenteraad ernst is het “Hoofd der Gemeente” te zijn. Als het haar ernst is om werk te willen maken om echt de vertegenwoordiging te willen zijn van de burgerij, wordt het dan niet de hoogste tijd om navenant op te treden en te laten zien wat haar woord en positie waard is?
M.v.gr, Hans Satter,
                Ben Bongaards,
                Wil (Quichotte) Baaijens.
                www.Gravepolitiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: