Academische lezing door dr. Koen Leurs op het JTC in Roosendaal.

‘Migratie naar Europa in de geschiedenis, media en cultuur’’
Roosendaal – Op 8 maart 2016 wordt op het JTC in samenwerking met ThemaForum Roosendaal weer een academische lezing georganiseerd. De lezing heeft altijd een uiterst actueel thema, dit keer is dat de migratie naar Europa. Spreker is dr Koen Leurs. Hij bespreekt de historie van deze migratie, kijkt kritisch naar de beeldvorming van de huidige situatie in media en cultuur en schetst zijn beeld voor de komende 20 jaar.


Segregatie of integratie? Internetgebruik jeugdige asielzoekers en expats vergeleken 

Dr. K.H.A. (Koen) Leurs (m), UU – Media studies 

Jeugdige asielzoekers en expats hebben digitaal contact met hun thuisland en aankomstland. Ik vergelijk ervaringen van jonge Somaliërs, Syriërs, Amerikanen en Indiërs in Nederland om te achterhalen of internet gebruik leidt tot segregatie of integratie. Het onderzoek omvat interviews, online en offline observaties en analyseert smartphones als een broekzakarchief met betekenisvolle foto’s.
Migratie
Expats, inwoners van de voormalige koloniën, asielzoekers, gastarbeiders. Migratie van grotere en kleinere stromen van de wereldbevolking zijn er altijd geweest. Iedereen in Nederland heeft voorouders die ooit op één of andere manier het land zijn binnengekomen vanuit een ander deel van wereld. 
Spreker Dr Leurs laat ons nadenken over verschillende oorzaken van migratiestromen, de manier waarop ons beeld over migranten gevormd wordt binnen media en cultuur en de consequenties van deze veranderingen. Wat zijn nadelen, zijn er ook voordelen? Welke historische migratie ontwikkelingen zijn er geweest? Welke rol spelen koloniale ras en man-vrouwverhoudingen in de huidige beeldvorming? Kunnen wij op basis hiervan leren hoe wij nu met nieuwkomers om moeten gaan? En misschien zelf nadenken over wat de migratie in de toekomst voor gevolgen zal hebben voor Europa? Aan de orde komen vragen als: ‘heeft Europa in het verleden ook migratiestromen gekend?  Welke oorzaken zijn er voor de huidige migratiestromen en welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Hoe is er eerder op migratie gereageerd? Wat zijn de gevolgen van migratie voor Europa: wordt Europa een migratiegebied ondanks alle tegenmaatregelen, welke invloed kunnen de huidige aantallen migranten op de samenleving hebben? Hoe ziet Europa er uit over 20 jaar?’
De spreker
Koen Leurs is Assistant-Professor bij het Departement Media en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de National University of Singapore. De afgelopen 2 jaar werkte hij aan de London School of Economics and Political Science. Hij heeft eerder les gegeven in onder andere digitale media, filosofie en postkolonialisme. Op dit moment verzorgt hij de cursussen Culturele Representaties en Gender, Etniciteit en Cultuurkritiek. Hij is een internet onderzoeker met speciale interesse in multiculturalisme, man-vrouw verhoudingen, ras, klasse, migratie, en jeugdcultuur. Vanaf februari 2016 geeft hij leiding aan het NWO-Veni onderzoeksproject ‘Segregatie of integratie? Internetgebruik jeugdige asielzoekers en expats vergeleken.
Iedereen is welkom

De lezing is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van het JTC. Maar ook voor bezoekers van buiten de school is het mogelijk de lezing bij te wonen. Meldt u dan svp even aan bij info@jtc-roosendaal.nl. Vanaf ca 15 minuten voor de start van de lezing kunt u zich melden bij de receptie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: