Woningbouwplannen in Gassel.

Op maandag 7 maart 2016 vindt in gemeenschapsaccommodatie de Viersprong, Dorpsstraat 2 in Gassel, een informatieavond plaats. Deze avond, die om 19.30 uur begint, is bedoeld om inwoners en andere belangstellenden te informeren over woningbouwplannen op enkele locaties in Gassel.
Als gevolg van de provinciale pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ was er in Gassel jarenlang geen mogelijkheid voor woningbouw. De gemeente heeft echter met de provincie nieuwe afspraken gemaakt waardoor deze mogelijkheid er nu wel is. In de Structuurvisie van de gemeente Grave is voor Gassel een aantal locaties opgenomen waar nog plaats is voor woningbouw. Het aantal mogelijk te bouwen woningen is ook indicatief aangegeven.
Om de bouw van woningen in Gassel te stimuleren en om samenhang tussen de verschillende locaties aan te brengen, heeft de gemeente vervolgens met de verschillende ontwikkelende partijen overleg gevoerd. Dit leidde tot de afspraak tussen de eigenaren van de verschillende locaties om gezamenlijk op te trekken. Zo ontstaat een integraal woningbouwplan voor Gassel waarmee de komende jaren in de lokale behoefte aan nieuwbouw kan worden voorzien. Het plan richt zich met name op woningbouw op de locaties Sint-Jansvoort (achter de kerk), Torenstraat (perceel Ariëns) en gronden nabij de Molenakker.
De openbare informatieavond wordt gehouden in gemeenschapsaccommodatie de Viersprong, Dorpsstraat 2, Gassel, aanvang 19.30 uur. Iedere belangstellende is welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: