Bewoners Valkhofscheweg krijgen, per toeval, via Funda inzage plannen herverkaveling Ruimte voor Ruimte. Weer geen overleg met buurtbewoners in Velp.

Geacht college,Verrast en verbaasd heb ik kennis genomen van het voorgenomen besluit om in te stemmen met een bijna verdubbeling van het aantal te bouwen woningen in het kader van ruimte voor ruimte aan de Valkhofscheweg te Velp.Het huidige plan, waar 5 huizen gepland zijn, heeft zijn goedkeuring gekregen na een jarenlange juridische strijd tussen gemeente Grave/RvR en de buurtbewoners.Dit was al een hele stap omdat het landbouwgebied was met landschappelijke waarde. Vandaar dat het plan een gepaste landschappelijke invulling zou krijgen. Hiervoor zijn regels opgesteld om dit te waarborgen. Deze voorgenomen aanpassingen passen daar niet in. De beoogde verdichting past niet in een buiten gebied maar binnen de bebouwde kom.Het lijkt erop dat dit alles terzijde geschoven wordt en opnieuw de betrokkenen te minachten en voor het hoofd te stoten.Ik hoop dat u op het voorgenomen besluit terug komt en in overleg treedt met de betrokken bewoners. Met vriendelijke groeten, Jos van den Houdt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: