Wethouder Joon trekt Ben Litjens over de streep tijdens een schorsing van het debat over Historisch Grave. Als een wethouder over de dam is…… Keerpunt in de Graafse politiek????

Jeroen Joon ontmoet  tijdens een sportbijeenkomst in Eindhoven mijn nicht Mariken Leurs uit Amersfoort in haar functie van waarnemend directeur Sport bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gemeenteraad achter toeristisch plan ‘Historisch Grave’

Wethouder Jeroen Joon zorgt voor eensgezindheid.

Freddy Klooté


GRAVE – Zelden zal een Graafse wethouder zoveel
complimenten hebben gekregen als dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Alle
veertien raadsleden (Suzanne de Zoeten was afwezig) waren enthousiast over de
plannen die Grave de komende tien jaar, met als thema ‘Historisch Grave’, een
stroom van toeristen moet opleveren.

De 175 rijksmonumenten en de kwalificatie
“beschermd stadsgezicht” moeten het stadje aan de Maas aantrekkelijk maken voor
toeristen. Omdat die niet uit zichzelf komen, moet er hard aan de uitstraling
en bekendheid getrokken worden. Aan het enthousiasme van wethouder Joon zal het
niet liggen. Zijn plannen zien er goed uit.
Voor de door hem uitgevonden Raad van Inspiratie
(RVI) zijn inmiddels voldoende kandidaten aangemeld om een verantwoorde keuze
te maken. Het totale project kost in die tien jaar 1.425.000 euro. In 2016 kost
het 75.000 euro en de negen daaropvolgende jaren 150.000. Over die kosten werd
wel verschillend gedacht. Niet zo zeer over het totale bedrag, maar wel over de
mogelijkheden van de raad om jaarlijks te kunnen controleren. VPGrave, Keerpunt
2010
en de Lijst Eva Eigenhuijsen hadden daartoe gezamenlijk een motie
ingediend. Het spel van toenadering en afwijzen tussen oppositie en coalitie
kon beginnen.
Jacques van Geest (VPGrave): “Erg enthousiast
over dit stuk. Maar we willen wel inzicht hebben waar dat geld de komende jaren
aan besteed wordt. Daarom dit amendement waarin staat dat de negen keer 150.000
euro wordt gekoppeld aan een jaarlijks door de gemeenteraad te accorderen
programmatische invulling en een gedegen evaluatie van de projectleider”. 
Frans
Smulders (Trots Liberaal Land van Cuijk) was het daarmee niet eens: “Met uw
voorstel zou de gemeenteraad een pragmatische invulling geven. We zouden teveel
bemoeienis met het gebeuren krijgen. We willen de wethouder maximale ruimte en
mogelijkheden geven.”. 
Van Geest: “Dat kan niet de bedoeling zijn. We moeten zorgen
dat we als raad betrokken blijven. We willen hiermee te maken hebben. Op
hoofdlijnen, zeg ik tegen de wethouder”. Smulders vond de inmenging van de raad
een probleem om ontwikkelingen die zich in de loop van een jaar voordoen meteen
aan te pakken. Léon Kamps (VPGrave): “Ik wil niet dat er over vijf jaar een
Rekenkamer komt die ons naar onze betrokkenheid bij die uitgaven vraagt”. 
Smulders schoof wat dichterbij: “Natuurlijk moeten er rapportages en evaluaties
komen”. Joeri Nuijen (LPG): “Ik zie veel ambitie bij deze enthousiaste
wethouder. We hebben goud in handen om veel winst te boeken”. 
Eva Eigenhuijsen
van de gelijknamige lijst, vond het een goede zaak om in recreatie en toerisme
te investeren, maar: “Jammer dat deze motor al jaren in de garage staat. En nu
maar liefst 1.35 miljoen, deels met personele kosten, terwijl we juist daarop
in 2015 op hebben bezuinigd. Het is een groot bedrag dat we van onze inwoners
vragen. Het moet toch geen grote opgave zijn om jaarlijks de programmatische
invulling op hoofdzaken te kunnen weten? Waar wordt dit geld aan besteed? Als
het ieder jaar in de kadernota, tussen alle grote bedragen behandeld wordt, is
het een salamitactiek om dit in kleine stukjes te delen, die in het groter
geheel niet opvallen”.
Hoofdrolspeler Jeroen Joon mocht aan de
raadtafel aanschuiven: “Er komen tussentijdse evaluaties. In
raadsinformatiebrieven en in de begroting. Het amendement is te operationeel.
Ik verzeker u dat ik de projectleider achter de vodden zal zitten”. Van Geest
mopperde dat over een bedrag van 1500 euro soms moeilijk wordt gedaan terwijl
we nu toch over een groot bedrag praten. Joon: “Ik leg bij de begroting en de
kadernota verantwoording af en maak plannen bekend. U kunt me altijd aan de jas
trekken”. Ben Peters (CDA): “Het amendement wringt bij de kracht van de
continuïteit. We gaan voor de lange termijn. In het amendement kijken we ieder
jaar of we wel verder gaan”.
Nel
Schuts (Keerpunt 2010) vond het amendement in niets storend.
Hennie
Bongers (Keerpunt 2010): “Alles wat we zeggen is op basis van vertrouwen. Dit
amendement heeft niets van wantrouwen”.
Het debat ging steeds meer over het debat dan
over het plan. Van Geest vond het verschil tussen jaarlijkse evaluatie op
hoofdlijnen, die langzaam vorm kreeg, niet zo ver van het plan van de wethouder
staan. De wethouder vond daarom het amendement overbodig. Het verschil werd
kleiner en kleiner.
Ben
Litjens (Keerpunt 2010) gooide er nog een echte “Litjens” tegenaan: “Die 50.000
per jaar voor de projectleider vind ik veel te veel. Die twee dagen kan de
wethouder er best bij doen. En anders wil ik dat wel doen. Voor niks”.
Je zag Jeroen Joon nadenken. Het verschil tussen
beide partijen kon overbrugd worden. Door hem. Maar wel met de juiste woorden.
“Ik stel voor om jaarlijks een aparte bijeenkomst met de raad over dit plan te
organiseren. Zo kunnen we samen achter dit voorstel staan en tonen we met z’n
allen onze betrokkenheid”.
Het
bleken de juiste woorden op het goede moment. Na een korte pauze werd het
amendement ingetrokken en het raadsvoorstel met algemene stemmen (ook van Ben
Litjens) aangenomen. Grave kan aan zijn opmars beginnen.

Bron: ARENA website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: