Uitnodiging om ons Openbaar Fractieoverleg te bezoeken. Samen met U willen we aan werkbare oplossingen werken!

 Agenda openbare fractievergadering
KEERPUNT 2010.
Maandag
7 december 2014.
 Graafse Stadskantoor om 19.30 uur
1.   Welkom en opening door  voorzitter Jacques Leurs.
     
2.   Vaststellen van de agenda.
3.   Ingekomen stukken en
mededelingen:
1.  Email Hester Kruizinga over burgerinitiatief ondergronds
afval verwerking i.v.m. plannen Catharinahof.
2.  Brandbrieven zorginstellingen enz. en 234 wethouders Financien over de bezuinigingen
op o.a. thuiszorg.
4.   Verslag van de
fractievergadering van 26 oktober 2015.
5.   Evaluatie (kort) van
begrotingsbehandelingen, 
interpellatiedebat Wisseveld,
      interpellatiedebat
Snippergroen en Raadsconferentie Land van Cuijk. 
      Beantwoording gestelde vragen in diverse vergaderingen.
6.  
Insprekers.
7.  
Raadsvergadering:
     A-stukken:
     7. Actualisatie APV
     9.Wijziging
gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap            
    B-stukken:
  
8. Wat verder ter tafel
komt:
    Toekomst Weblog Jacques Leurs/Keerpunt 2010.
    ???????
9.  Vragen 
   

10. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: