Dossier samenwerking Land van Cuijk; Opiniestuk van de Gelderlander uit 2009 en Graafse Ingekomen stuk: “Met de Billenblootmotie” van Cuijkse CDA en PvdA

Uit mijn archief:

Commentaar de Gelderlander uit 2009: Geen samenwerking

“Met de billenblootmotie” van CDA en PvdA Cuijk. Deze motie is aangenomen in Cuijk en wordt ook in Boxmeer in de raad besproken. Deze motie is een van de vele ingekomen brieven voor de raad. Deze brief is op 11 november binnengekomen.


Onderwerp motie: duidelijkheid over regionale samenwerking
Inhoud:

De raad van de gemeente Cuijk bijeen. Gehoord de beraadslaging.
Van mening dat:

  • De regionale samenwerking zich om diverse redenen in een impasse bevindt.
  • Er een doorbraak nodig is om die regionale samenwerking een nieuwe impuls te kunnen geven.
  • De gemeenteraden aan zet zijn om die doorbraak te bewerkstelligen.
  • Daarvoor duidelijkheid nodig is over hoe gemeenteraden staan tegenover een (innovatieve) vorm van bestuurlijke fusie in het Land van Cuijk (de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).
  • De gemeeteraad van Cuijk bereid en in staat is om duidelijkheid te geven.
  • De begrotingsbehandeling 2016 een goed moment is om die duidelijkheid te geven, mede in het zicht van de bijeenkomst raden Land van Cuijk op 25 november 2015.
Spreekt uit dat: 

Binnen nu en twee jaar een definitief besluit genomen moet zijn tot een vorm van bestuurlijke fusie van de vijf gemeenten van het Land van Cuijk, waarbij tegelijkertijd gestreefd wordt naar bestuurlijke vernieuwing.
Verzoekt het college:

Het standpunt van de Cuijkse gemeenteraad te delen met de andere colleges en raden van de gemeenten van het Land van Cuijk, bij voorkeur op 25 november 2015.

Deze motie werd met 10 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. 

Tegen: SP, ABC en PLC. 
Voor: PvdA, VVD, Groen Links, D’66  en de VVD.

In Grave komt deze motie waarschijnlijk via het presidium op de raadsagenda in het nieuwe jaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: