Politiek Grave schrijft over: Intrekken Bestemmingsplan Hommerzaad. Ook dit onderwerp staat op de agenda van ons Openbaar Fractieoverleg.

Hebben ons college en onze provincie de gemeenteraad een oor aangenaaid?
Uit betrouwbare bronnen hebben we vernomen dat het bestemmingsplan Hommerzaad, dat op 22 april 2014 door de gemeenteraad vastgesteld is, toen helemaal niet vastgesteld had mogen worden. De reden is dat de oppervlakte te klein is, 14,9 hectare, omdat voor de realisatie van de drie landgoederen minstens 25 hectaren nodig waren geweest. Het gaat hier om provinciale regelgeving.

Volgens de officiële bekendmaking *1) omvat het ‘bestemmingsplan ‘Landgoed Hommerzaad’ (NL.IMRO.0786.BPHommerzaad-va01) (…) het gebied tussen de Cuijksesteegen de Spechtenweg in Escharen.’
Een leugen als argument
Het komt er op neer dat onze gemeenteraad in de vergadering van 22 april 2014 bij de neus genomen is door het verzwijgen van het probleem. Volgens onze bronnen is de raad daarmee valselijk geïnformeerd.  Ze wijzen er bovendien op dat de provincie meegegaan is met deze misleiding. Om dat mogelijk te maken zou er ambtelijke obstructie hebben plaatsgevonden zowel bij de gemeente als de provincie. Op die manier zou geregeld zijn dat de tekortkoming van het plan even ongezien de provincie is gepasseerd als het door onze gemeenteraad gejaagd is, met een leugen als onderliggend argument.
‘Een derde’ heeft gereageerd
Het bestemmingsplan wordt in de vergadering van 15 december afgeblazen,*2) omdat de Raad van State de gemeente heeft opgedragen het plan binnen 24 weken na verzending van de tussenuitspraak aan te passen. Ter verduidelijking vermeldt het raadsvoorstel: ‘In een gesprek met wethouder Daandels is door de initiatiefnemer aangegeven dat het beroep op het bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State hem diep raken: niet de provincie reageert op het plan wegens strijd met het provinciale beleid, maar een derde.’ (Met die ‘derde’ is bedoeld: een buitenstaander of een gewone burger.) Dat is een dwaas verwijt, zeker in de context van de praktijk van onze gemeente, omdat iedere burger recht heeft de Raad van State van informatie te voorzien. Onze gemeente zelf is kind aan huis bij de Raad van State.
Witwasoperette op z’n Graafs
Gevolg is dat ons college alsnog met de billen bloot zal moeten om het ware verhaal te vertellen, tenzij onze gemeenteraad, net als bij het Snippergroen, het Wisseveld en de Scheepswerf, de misleiding wederom voor zoete koek slikt. Het lijkt er trouwens verdacht veel op dat de zaak op dit moment al weg gemasseerd wordt in de bekende Graafseonderonsjes van coalitie en college, waardoor we 15 december opnieuw getuige zullen zijn van een politieke witwasoperette op z’n Graafs: ‘Ogen dicht, oren dicht, gewoon acht tegen zeven door de raad jassen en klaar is Kees!’ Het gegeven dat in het voorstel wel gerept wordt over een vervelende burger die spelbreker zou zijn geweest en de eigenlijke reden, de (bewust verzwegen) tekortkoming van het plan, niet of nauwelijks wordt vermeld, geeft te denken.
Uit de wind houden

Krijgen we nu weer, zoals twee weken geleden met dat Snippergroen, dat onze meerderheid van acht schaapachtig achter haar wethouder aan holt en het voorstel zo snel mogelijk af laat hameren? Of zou dit de druppel kunnen worden die de emmer doet overlopen en wordt het zelfs onze raad te gortig om een liegende en leuterende wethouder ten koste van alles ‘uit de wind te houden’, zoals de Godfather van de coalitie, Ben Peters, doorlopend voor ogen heeft. Over geloofwaardigheid zullen we het niet hebben of over integriteit… De geloofwaardigheid is kwijt (8%) en over integriteit heeft politiek Grave zich in dit millennium, getuige het Wisseveld, nog nooit een seconde gedachten gemaakt. 

Wordt het niet hoog tijd om te onderkennen dat de coalitie alleen nog lijkt te bestaan omwille van haar uitermate kwetsbare machtspositie? Alles is minder erg dan omvallen.

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl
• Volgende

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: