De Gelderlander schrijft: Huizen op het Oranje Bastion? Waar moet Grave dan parkeren?

Het Oranje Bastion wordt bebouwd. Maar waar moet dan geparkeerd worden? Zeven alternatieven.
Op het Oranje Bastion in Grave staat met regelmaat veel blik. De afgelopen jaren hebben automobilisten de ooit als tijdelijke parkeerplaats bedoelde locatie gevonden. Ook is het een plek waar campers terechtkunnen. Het is een mooie locatie, dicht bij het centrum van de Maasstad, waar parkeren in de smalle straatjes niet altijd handig is.
Maar er gaat gebouwd worden. Volgens de wijkraad Binnenstad, ondernemersvereniging Graveon en het centrummanagement moet de parkeerruimte die daardoor verloren gaat, gecompenseerd worden. Alternatieven genoeg, laten de drie belangenorganisaties weten. Vooruitlopend op de uitkomst van parkeermetingen die door de gemeente in oktober zijn gehouden, hebben ze de mogelijkheden vast op een rijtje gezet.
‘We willen beschikbare ruimte effectief benutten om zo met zo min mogelijke investeringen bezoekers naar Grave te blijven trekken. Het gebruik van het parkeerterrein op het Oranje Bastion moet niet onderschat worden. 
Op een gemiddelde doordeweekse dag staat het terrein nagenoeg vol’, staat in een brief aan de gemeenteraad.
De gemeente gaat nog niet in op de geboden alternatieven. “Samen met belanghebbende partijen wordt er gewerkt aan het actualiseren van het uit 2010 daterende parkeerbeleidsplan”, luidt het antwoord op de vraag naar de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Volgens de wijkraad zijn er verschillende mogelijkheden die makkelijk benut kunnen worden:
1. De verharde ruimte achter zorg- en wooncomplex Catharinahof bijvoorbeeld. Het is nu nog nagenoeg leeg. ‘Kosten: minimaal’. Nadeel is dat het iets verder van het centrum is.
2. Achter Catharinahof is ook ruimte. Het puin dat nu op het Oranje Bastion ligt, zou eenvoudig gebruikt kunnen worden om het verdiept liggende terrein te verharden. 
3. “En wat te denken van de parkeergarage onder Catharinahof? De deels onbenutte kelder biedt mogelijkheden voor abonnementen voor ondernemers”, vinden wijkraad, Graveon en centrummanagement.
4. Ook de Loswal, die nu het grootste deel van het jaar leeg blijft, komt voorbij. Overigens heeft wethouder Jeroen Joon al eens geopperd in het kader van het bevorderen van toerisme er meer terrassen te gaan plaatsen.
De gemeenteraad praat op 15 december over het Oranje Bastion. “Dan moet ook de compensatie voor het parkeren aan bod komen”, vinden de drie organisaties.

Volgens de wijkraad zijn er verschillende mogelijkheden die makkelijk benut kunnen worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: