Voortzetting van de raadsvergadering van vorige week.

De Gelderlander schrijft:

Graafs groen splijt raad
GRAVE
Wethouder Eric Daandels (CDA) mag in Grave zijn project Snippergroen afmaken. Maar dat zeer tegen de zin van een groot deel van de gemeenteraad. VPGrave deelde gisteravond na afloop van een verhit debat zelfs de gele kaart uit aan Daandels.
Met het Snippergroen-project wil de gemeente groenstroken die mensen onrechtmatig in gebruik hebben, verkopen (à 70 euro per vierkante meter) en in een enkel geval verhuren. Het project loopt al twee jaar en in die tijd moesten achthonderd dossiers afgehandeld worden. In totaal gaat het om 3 hectare grond die van de gemeente is, maar door particulieren in gebruik waren genomen. Over een paar weken moet het project afgerond zijn. In 48 gevallen is er nog geen overeenkomst. Komt die er niet, dan zal de gang naar de rechter gemaakt worden.
Wethouder Eric Daandels lag zwaar onder vuur. Oppositiepartijen VPGrave, Keerpunt 2010 en Lijst Eigenhuijsen hadden forse kritiek op de wijze waarop Daandels het project Snippergroen in de gemeente Grave afhandelt. Mensen met onrechtmatig verkregen tuintjes voelen zich, zo zei Nel Schuts van Keerpunt 2010, onder druk gezet en zelfs bedreigd. Het kost volgens Schuts, die het debat had aangevraagd, veel moeite om verjaring – bij meer dan twintig jaar gebruik van de grond – aan te tonen. Inwoners vinden in veel gevallen de prijs van 70 euro voor een strookje voortuin veel te hoog en zien af van koop. Met als gevolg dat het onderhoud van een dergelijk stukje weer bij de gemeente komt te liggen.
Frans Smulders van coalitiepartij Trots zei dat Daandels in de afgelopen twee jaar “vaak ongelukkige uitspraken heeft gedaan”.
Daandels liet weten dat de onvrede die er is, hem had geraakt. “Ik had niet verwacht dat er zo veel reactie zou komen. Als we het nog een keer moeten doen, zou de communicatie meer aandacht krijgen”, was de enige knieval van de wethouder.
Daandels was vooral positief over het aantal gevallen waarbij wel een overeenkomst was gesloten. Hij was in zijn nopjes met het feit dat er zelfs inwoners waren die zélf naar de gemeente kwamen met de vraag of ze hun stukje tuin mochten kopen.
De drie oppositiepartijen wilden met een motie voorkomen dat het op gerechtelijke procedures aan zou komen en dat voor de resterende 48 gevallen nog eens naar de regels gekeken zou worden. Die motie kreeg geen bijval van de coalitiepartijen LPG, CDA, VVD en Trots.
Mensen met onrechtmatig verkregen tuintjes voelen zich, zo zei Nel Schuts van Keerpunt 2010, onder druk gezetInterpellatiedebat aangevraagd door Nel Schuts.

Nel Schuts
Twee jaar speelt deze
kwestie al. Nog niet helft dossiers is afgerond. Tweede interpellatie.
Vragen:
·     
Ga als
gemeente  ook andere bewijsstukken
accepteren. Zoals foto’s, getuigen enz.
·     
Gerechtshof
Den Bosch. Bekommernisplicht.
·     
Differentiatie
in prijs.
·     
Menselijke
maat handteren.
·   Fatsoenlijk
ontruiming verlangen. Binnen 2 maanden opnieuw inrichten door de gemeente.
·    Huren ook
mogelijk. Betere communicatie. Amendement toen verworden.
·     
Heroverweging.
Eigendomsverhoudingen.
·     
Verder met
Eiffel?
Toelichting:
Gebruik van gemeentegrond
regelen.
Nooit transparant
projectplan. Veel dingen gingen mis. Wethouder herkende zich niet. Geen
oplossingsgerichte houding richting Adviespunt. Voortuin is veel te duur.
Rigide en juridische houding Eiffel. Lange wachttijden op beslissingen.
Eric Daandels: Raakt me behoorlijk. Ik heb de reacties onderschat. Project was niet
makkelijk. 3 hectare gemeentegrond in overeenstemming brengen. Communicatie
blijft moeilijk. Verbetert. Eind dit jaar afsluiten met Eiffel. 800 dossiers
onderhanden. Maar 48 dossiers voor eind van het jaar hopelijk afgerond. Soms
foto’s en video’s bekeken van buren bekeken. Jurisprudentie is heel duidelijk.
College is op de hoogte van alle jurispridentie. Liefst meedenken met bewoners
over bewijslast. Ik opereer vanuit een raadsbesluit de hoogte van de prijs. 70
euro zo laten. Niet veranderen. Mag ik het zelf kopen wordt gevraagd. Menselijke
maat gaan we vanuit. Geen druk uitgeoefend. We maken overwegingen en overleggen
bij herinrichting. Geen bedreigingen meegemaakt. Huren besproken en in debat
gegaan. Bij huurwoningen is huren mogelijk. Zoiets is ook gebeurd. Onderschat
en excuses daarvoor reacties. Geen heroverwegingen nu. Eiffel heeft binnen haar
afspraken haar werk gedaan.
Astrid Floor: Aantallen dossiers. Moeizaam liep gemerkt?
Ben Peters: Voortraject van handhaving is de oorzaak van alle ellende. Nu
structureel regelen.
EVA: 750
dossiers geregeld?
Kamps: Lastig
dossier. Brengt veel rumoer met zich mee. Is zorgvuldigheid wel altijd in beeld
geweest? Bij de Havenstraat kom ik er niet door heen. In strijd met
transparantie beginsel. Gebruik de instrumenten die er zijn. We zijn ook dienstverlener.
“Zou je door jezelf geholpen willen worden?”.
Jacques van Geest: Overeenkomst met Eiffel. Vaste afspraak per dossier.
Niet negatief. Hoe loopt het financieel af? Wat heeft U er van geleerd? U bent
met onervaren mensen in zee gegaan. Geen serieus gesprek aangegaan met de
betrokkenen.
Hennie Bongers: Leef ik op een andere planeet? Handreikingen zijn niet opgepakt. U
hebt antwoorden gegeven die me niet hebben overtuigd. Vraag daarom een
schorsing van 20 minuten.
Nu weer geluid aangezet. Schorsing is
voorbij!
Jacques van Geest: In debat niet te weinig kaders gevraagd. Enorme
discussie.
Eric Daandels: Minder kaders gemakkelijker. Moeizaam is terecht. Zeker geraakt.
Suzanne de Zoeten: Conclusie. Geen goed kader? Terug naar de raad moeten komen?
Bannink:
Vroeger een generaal pardon.
Eric Daandels: Geen gemakkelijk project. Ik leer ervan over communicatie.
Onderschat.
Jacques van Geest: U bent zo vaak gewaarschuwd dat het fout ging.
Nel Schuts:
Hebt U ooit overwogen om terug te komen naar de raad?
Eric Daandels: Meerdere malen met elkaar overleg gehad. Binnen kaders gebleven.
Algemene evaluatie. Balans opmaken.
Suzanne de Zoeten: U zou per tranche naar ons terugkomen.
Eric Daandels: Evaluatie tussentijds voorgelegd. Representatievere uitslag.
Bannink:
Eerst antwoorden op alle vragen.
Eric Daandels: 800 dossiers uitgelegd. Ik merkte dat het zo leefde. Diep geraakt.
Deskundige mensen. Iedere week dossier op mijn bordje. Veel dossiers
overeenstemming bereikt. Inhoudelijk ook mensen blij geweest.  Financieel: het gaat niet meer kosten dan het
ons oplevert. Geleerd: niet de makkelijkste dossiers. Opnieuw beginnen: geleerd
van het verleden. Vooruit kijken in de toekomst. Prijs van voor- en
achtertuinen zijn keuzes.
Projectprijs met raad
afgesproken. Je hoeft niet te kopen.
Nel Schuts:
Vraag van mij is niet beantwoordt. Hebt U ooit overwogen om verruiming van de
kaders te vragen?
Eric Daandels: Gelukkig niet allemaal negatief.
Nel Schuts:
Nog steeds geen antwoord.
Eric Daandels: Niet overwogen. Ik heb de orders van U uitgevoerd.
Leon Kamps:
Ruimere kaders?
Eric Daandels: Rechtsongelijkheid.
Eerste termijn afronden.
Ben Litjens: Er wordt te weinig naar de burgers geluisterd. Eerder met Adviespunt
moeten communiceren.
Suzanne de Zoeten: Drie weken contract beeindigen.
Astrid Floor: Ik denk liever in oplossingen. Kunnen kaders aangepast worden?
Leon Kamps:
Er is geen rechtsongelijkheid.
Jacques van Geest: Geen gebruik gemaakt van eerste ervaringen.
Eric Daandels: Communicatie beter onder de loep genomen. Nog een keer doen dan wel
beginnen met vroeger evaluatie. Van de 48 gaan we nog beslist nog zaken
afronden. Na vertrek Eiffel komt er een juridisch traject.
Kadastrale grenzen
trekken.
Jacques van Geest: Hoger doel om orde in chaos te scheppen.
Derde termijn.
Suzanne de Zoeten: Klopt het dat de meeste voortuinen niet gekocht
zijn. No cure no pay…nu krijgt de gemeente het op hun bordje. Fases
toegezegd. Tussentijds evalueren is niet gebeurt.
Nel Schuts:
Verschil in beleving ontstaan? Vragen van ons n.a.v. opmerkingen Adviespunt.
Litjens:
Waarom Adviespunt niet ingesachakeld?
Bongers:
Kwestie van de voortuintjes.
Eric Daandels: Nog niet op eind van het jaar. Grootste hoop overeenstemmingen
bereikt. Ik juich toe dat mensen positief kritisch zijn.
Ben Litjens: Waarom moeten mensen dan een WOB verzoek indienen.
Eric Daandels: Niet van toepassing hier. Communicatie is belangrijk. Veel
evaluatiemomenten komen er nog.
Suzanne de Zoeten: U hebt zich niet aan de afspraken gehouden. Er is alleen een
juridische fase nu. Per wijk moeten evalueren. Niet gebeurd.
Bongers:
Hoeveel voortuinen zijn er verkocht?
Eric Daandels: Veel overeenkomsten zijn
nog lopend. Niet paraat.
Nel Schuts: Mensen in Velp horen maandenlang niets.Eric Daandels: communicatie is lopend het traject verbeterd.
Communicatie moet beter. Ik leer iedere dag.
Nel Schuts:
Schorsing van 10 minuten.
Volgens de internetuitzending wordt de
schorsing tot 21.35 verlengd dus nu is de schorsing 20 minuten. Schorsing is
weer verlengd met 10 minuten.
Nel Schuts: We hebben samen met de griffier hard gewerkt. Motie is ondertekend
door VPGrave, Keerpunt 2010 en EVA. Graag ondersteunen door coalitie. Geen juridische procedures. Voor 11
december aanbieden.
Getekend exemplaar wordt
uitgedeeld.
Astrid Floor: Reactie wethouder. Dan schorsing.
Daandels:
Evaluatie afwachten. Motie wordt in college besproken.
Bongers: Nog
niet naar de rechter gaan. Niet wachten tot volgend jaar.
Derde schorsing tot 22.05 uur. Interpellatiedebat aangevraagd door Nel Schuts.


Voortzetting van de raadsvergadering van vorige
week.
Interpellatiedebat aangevraagd door Nel Schuts.
Nel Schuts:

Twee jaar speelt deze
kwestie al. Nog niet helft dossiers is afgerond. Tweede interpellatie.

Vragen:

Ga als
gemeente  ook andere bewijsstukken
accepteren. Zoals foto’s, getuigen enz.

 Gerechtshof
Den Bosch. Bekommernisplicht. 
Differentiatie
in prijs.

Menselijke
maat handteren.

Fatsoenlijk
ontruiming verlangen. Binnen 2 maanden opnieuw inrichten door de gemeente.

·    Huren ook
mogelijk. Betere communicatie. Amendement toen verworden.
·     
Heroverweging.
Eigendomsverhoudingen.
·     
Verder met
Eiffel?
Toelichting:
Gebruik van gemeentegrond
regelen.
Nooit transparant
projectplan. Veel dingen gingen mis. Wethouder herkende zich niet. Geen
oplossingsgerichte houding richting Adviespunt. Voortuin is veel te duur.
Rigide en juridische houding Eiffel. Lange wachttijden op beslissingen.
Eric Daandels: Raakt me behoorlijk. Ik heb de reacties onderschat. Project was niet
makkelijk. 3 hectare gemeentegrond in overeenstemming brengen. Communicatie
blijft moeilijk. Verbetert. Eind dit jaar afsluiten met Eiffel. 800 dossiers
onderhanden. Maar 48 dossiers voor eind van het jaar hopelijk afgerond. Soms
foto’s en video’s bekeken van buren bekeken. Jurisprudentie is heel duidelijk.
College is op de hoogte van alle jurispridentie. Liefst meedenken met bewoners
over bewijslast. Ik opereer vanuit een raadsbesluit de hoogte van de prijs. 70
euro zo laten. Niet veranderen. Mag ik het zelf kopen wordt gevraagd. Menselijke
maat gaan we vanuit. Geen druk uitgeoefend. We maken overwegingen en overleggen
bij herinrichting. Geen bedreigingen meegemaakt. Huren besproken en in debat
gegaan. Bij huurwoningen is huren mogelijk. Zoiets is ook gebeurd. Onderschat
en excuses daarvoor reacties. Geen heroverwegingen nu. Eiffel heeft binnen haar
afspraken haar werk gedaan.
Astrid Floor: Aantallen dossiers. Moeizaam liep gemerkt?
Ben Peters: Voortraject van handhaving is de oorzaak van alle ellende. Nu
structureel regelen.
EVA: 750
dossiers geregeld?
Kamps: Lastig
dossier. Brengt veel rumoer met zich mee. Is zorgvuldigheid wel altijd in beeld
geweest? Bij de Havenstraat kom ik er niet door heen. In strijd met
transparantie beginsel. Gebruik de instrumenten die er zijn. We zijn ook dienstverlener.
“Zou je door jezelf geholpen willen worden?”.
Jacques van Geest: Overeenkomst met Eiffel. Vaste afspraak per dossier.
Niet negatief. Hoe loopt het financieel af? Wat heeft U er van geleerd? U bent
met onervaren mensen in zee gegaan. Geen serieus gesprek aangegaan met de
betrokkenen.
Hennie Bongers: Leef ik op een andere planeet? Handreikingen zijn niet opgepakt. U
hebt antwoorden gegeven die me niet hebben overtuigd. Vraag daarom een
schorsing van 20 minuten.
Nu weer geluid aangezet. Schorsing is
voorbij!
Jacques van Geest: In debat niet te weinig kaders gevraagd. Enorme
discussie.
Eric Daandels: Minder kaders gemakkelijker. Moeizaam is terecht. Zeker geraakt.
Suzanne de Zoeten: Conclusie. Geen goed kader? Terug naar de raad moeten komen?
Bannink:
Vroeger een generaal pardon.
Eric Daandels: Geen gemakkelijk project. Ik leer ervan over communicatie.
Onderschat.
Jacques van Geest: U bent zo vaak gewaarschuwd dat het fout ging.
Nel Schuts:
Hebt U ooit overwogen om terug te komen naar de raad?
Eric Daandels: Meerdere malen met elkaar overleg gehad. Binnen kaders gebleven.
Algemene evaluatie. Balans opmaken.
Suzanne de Zoeten: U zou per tranche naar ons terugkomen.
Eric Daandels: Evaluatie tussentijds voorgelegd. Representatievere uitslag.
Bannink:
Eerst antwoorden op alle vragen.
Eric Daandels: 800 dossiers uitgelegd. Ik merkte dat het zo leefde. Diep geraakt.
Deskundige mensen. Iedere week dossier op mijn bordje. Veel dossiers
overeenstemming bereikt. Inhoudelijk ook mensen blij geweest.  Financieel: het gaat niet meer kosten dan het
ons oplevert. Geleerd: niet de makkelijkste dossiers. Opnieuw beginnen: geleerd
van het verleden. Vooruit kijken in de toekomst. Prijs van voor- en
achtertuinen zijn keuzes.
Projectprijs met raad
afgesproken. Je hoeft niet te kopen.
Nel Schuts:
Vraag van mij is niet beantwoordt. Hebt U ooit overwogen om verruiming van de
kaders te vragen?
Eric Daandels: Gelukkig niet allemaal negatief.
Nel Schuts:
Nog steeds geen antwoord.
Eric Daandels: Niet overwogen. Ik heb de orders van U uitgevoerd.
Leon Kamps:
Ruimere kaders?
Eric Daandels: Rechtsongelijkheid.
Eerste termijn afronden.
Ben Litjens: Er wordt te weinig naar de burgers geluisterd. Eerder met Adviespunt
moeten communiceren.
Suzanne de Zoeten: Drie weken contract beeindigen.
Astrid Floor: Ik denk liever in oplossingen. Kunnen kaders aangepast worden?
Leon Kamps:
Er is geen rechtsongelijkheid.
Jacques van Geest: Geen gebruik gemaakt van eerste ervaringen.
Eric Daandels: Communicatie beter onder de loep genomen. Nog een keer doen dan wel
beginnen met vroeger evaluatie. Van de 48 gaan we nog beslist nog zaken
afronden. Na vertrek Eiffel komt er een juridisch traject.
Kadastrale grenzen
trekken.
Jacques van Geest: Hoger doel om orde in chaos te scheppen.
Derde termijn.
Suzanne de Zoeten: Klopt het dat de meeste voortuinen niet gekocht
zijn. No cure no pay…nu krijgt de gemeente het op hun bordje. Fases
toegezegd. Tussentijds evalueren is niet gebeurt.
Nel Schuts:
Verschil in beleving ontstaan? Vragen van ons n.a.v. opmerkingen Adviespunt.
Litjens:
Waarom Adviespunt niet ingesachakeld?
Bongers:
Kwestie van de voortuintjes.
Eric Daandels: Nog niet op eind van het jaar. Grootste hoop overeenstemmingen
bereikt. Ik juich toe dat mensen positief kritisch zijn.
Ben Litjens: Waarom moeten mensen dan een WOB verzoek indienen.
Eric Daandels: Niet van toepassing hier. Communicatie is belangrijk. Veel
evaluatiemomenten komen er nog.
Suzanne de Zoeten: U hebt zich niet aan de afspraken gehouden. Er is alleen een
juridische fase nu. Per wijk moeten evalueren. Niet gebeurd.
Bongers:
Hoeveel voortuinen zijn er verkocht?
Eric Daandels: Veel overeenkomsten zijn
nog lopend. Niet paraat.
Nel Schuts: Mensen in Velp horen maandenlang niets.Eric Daandels: communicatie is lopend het traject verbeterd.
Communicatie moet beter. Ik leer iedere dag.
Nel Schuts:
Schorsing van 10 minuten.
Volgens de internetuitzending wordt de
schorsing tot 21.35 verlengd dus nu is de schorsing 20 minuten. Schorsing is
weer verlengd met 10 minuten.
Nel Schuts: We hebben samen met de griffier hard gewerkt. Motie is ondertekend
door VPGrave, Keerpunt 2010 en EVA. Graag ondersteunen door coalitie. Geen juridische procedures. Voor 11
december aanbieden.
Getekend exemplaar wordt
uitgedeeld.
Astrid Floor: Reactie wethouder. Dan schorsing.
Daandels:
Evaluatie afwachten. Motie wordt in college besproken.
Bongers: Nog
niet naar de rechter gaan. Niet wachten tot volgend jaar.
Derde schorsing tot 22.05 uur.

Jacques van Geest: meaculpa te laat.
Ben Peters: ik begrijp de overwegingen heel goed.
Geen andere kaders stellen nu. Gezocht naar mogelijkheden om aan gevoelens te
gemoped te komen. Geen juridische gronden gevonden. Daarom tegen.
Smulders: adviespunt heeft partijen niet dichterbij
kunnen brengen. Begrip voor overwegingen. Belemmering voor afronding. Zinloze
exercitie nu al rapporteren. Creeer chaos. Tegen niet Uitvoerbare motie.
Joosten: geworsteld. Aanpassingen. Juridisch geen
mogelijkheden nu te stoppen. Lering voor de raad. Motie niet uitvoerbaar.
EVA: hetgeen ik gehoord heb klopt niet wat ik hier
vanavond hoor. Overzicht projectresultaten is binnen 2 weken te geven door
Eiffel. Deze motie verstoord voortgang niet. Verzoeken informatie eerder te
verstrekken. Meer inzicht voor de raad.
Schuts: ons doelstelling is en was om te komen tot
een oplossing. We hebben een poging gedaan. Onze oorspronkelijke motie ging
veel verder. We hebben coalitie steeds uitgenodigd bij de schorsingen. Bij de
laalste schorsing niet uitgenodigd.
Stemming:
Coalitie: tegen 8.
Oppositie: voor 7.
Sluit de vergadering om 22.00 uur!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: