Graafse Vrouwen, met Passie*, aan de Macht.

Tijdens het kijken naar een interview met Anne-Marie Jorritsma over vrouwen in de politiek en het bedrijfsleven, kreeg ik inspiratie voor de volgende analyse.


WOMENPOWER
Na vier belangrijke vergaderingen zoals de Begrotingsbehandelingen, Wisseveld Interpellatiedebat, Snippergroen Interpellatiedebat en Bestemmingsplan Oranje Bastion kan gerust geconcludeerd worden dat de 4 vrouwelijke Graafse raadsleden het verschil maakten. 


De dramatische oproep van Jan Bannink noopt me er toe mijn reactie te geven om tot een keerpunt in de Graafse politieke verhoudingen en omgang te komen.
Eva Eigenhuijsen en Suzanne de Zoeten tijdens de vergadering
 over het Graafs Manifest.
Nel Schuts als nieuwe fractievoorzitter van Keerpunt 2010 tijdens de vergadering over het Graafs Manifest.
Astrid Floor wordt hier gefeliciteerd als nieuw raadslid.
 Vier vrouwen op een rij:
Suzanne de Zoeten, Astrid Floor, Eva Eigenhuisen en Anja Henisch
De inbreng van de twee vrouwelijke fractievoorzitters Eva Eigenhuijsen van EVA, Nel Schuts van Keerpunt 2010 , de vrouwelijke raadsleden Suzanne de Zoeten van VPGrave en Astrid Floor van de Graafse LPG waren prima en deden er toe. 
In de debatten waren ze soms de mannelijke raadsleden de baas en moesten schorsingen het debat weer in de door hun gewenste richting sturen. Nadat de fractievoorzitters bij de burgemeester hadden gezeten kreeg de discussie soms een totaal ander karakter. Ook de vele “gewone” schorsingen moesten gebruikt worden om raadsleden te “masseren”.
Het resultaat was steeds een 8:7 stemverhouding bij stemmingen.
Soms voor en soms tegen moties of voorstellen. 

“Misschien zou er eindelijk eens een frisse wind gaan waaien in de raad, VPGrave en de LPG als daar de huidige fractievoorzitters plaats maken voor Astrid Floor en Suzanne de Zoeten in die functie?” Ook in het presidium, agendacommissie en fractievoorzittersoverleg ontstaat dan een betere sfeer.
Samen met de enige vrouwelijke wethouder Anja Henisch en ondersteund door de vrouwelijke griffier Sophie de Best krijgen we een andere en betere bestuursstijl tot meerdere eer en glorie van Escharen, Gassel, Grave en Velp.
En dan nog dit:
Misschien moeten we ook overwegen om, net als Gooise Meren, weer Anders te gaan Vergaderen. We moeten weer gaan vergaderen met het Almeerse model van de “Politieke Avond”. De gemeenteraad komt dan elke twee weken samen om te vergaderen. De vergaderingen zullen zowel meningvormend als besluitvormend worden. Nu wordt dat nog los van elkaar gedaan en kennen we in Grave een structuur met commissievergaderingen (meningvormend) en raadsvergaderingen (besluitvormend). Burgers en de huidige commissieleden kunnen dan bij de meningvormende vergadering aanschuiven. 
* Passie is een positief, intens gevoel dat je ervaart  voor een activiteit die diepgaand betekenisvol is jou als persoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: