Motie Keerpunt 2010 om aanschaf en gebruik rook- en brandmelders, gesteund door VPGrave en EVA, unaniem aangenomen!

De Gelderlander:
‘Rookmelders voor alle Graafse huishoudens
Het verschaffen van twee rookmelders per adres is goedkoper dan het handhaven van een ladderwagen. Dat rekende burgemeester Lex Roolvink gisteren voor tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeente Grave.
De raad nam gisteren een door Keerpunt 2010 ingediende motie aan waarin wordt aangedrongen op stimuleren van het aanschaffen van rookmelders.

Grave worstelt met het idee dat in de toekomst, vanwege de bezuinigingen bij de brandweer, de ladderwagen uit de plaatselijke kazerne verdwijnt. Zoals al vaker is gebeurd, werd er gisteren door de fracties Keerpunt 2010 en Lijst Eigenhuijsen weer gevraagd om het behoud van de ladderwagen.

“Uitgaande van vijfduizend woningen in Grave die twee rookmelders nodig hebben à 20 euro per stuk, kost dat 200.000 euro”, was het rekensommetje van Roolvink. “En als je die laat ophangen, kom je op een bedrag van 250.000 euro. Als je ervan uitgaat dat de rookmelders tien jaar meegaan, heb je het over een investering van 25.000 euro per jaar. Dat is toch veel minder dan de exploitatie van een ladderwagen die 100.000 euro kost.”

De kosten van de ladderwagen zijn volgens de burgemeester gebaseerd op basis van rente, onderhoud, verzekering, opleiding en oefening. Roolvink benadrukte dat de brandveiligheid veel meer gebaat is bij rookmelders. “Met tijdig signaleren kan veel voorkomen worden”, aldus de burgemeester.
Roolvink verwees daarbij naar een brand onlangs in Cuijk. Die werd opgemerkt door een postbode die tijdens haar ronde een ramp kon voorkomen door de mensen in de woning te waarschuwen.
Wens

Ondanks het betoog van de burgemeester werd de wens om een ladderwagen in Grave te houden niet zomaar opgegeven. “Er is ooit uitgezocht dat Grave een ladderwagen nodig heeft. Nu is kennelijk het risicoprofiel veranderd en zou het niet meer nodig zijn”, vroeg Astrid Floor van de LPG zich af.
Nel Schuts van Keerpunt 2010 wil behalve rookmelders ook een ladderwagen. “En dan mag je uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de Gravenaren, en niet alleen in de stad, maar in alle kerkdorpen. De burgemeester kan wel zeggen dat een ladderwagen 100.000 euro per jaar kost, maar ik zou daar wel eens een berekening van willen zien.”
Gisteren werd besloten dat Grave nog een keer gaat praten met de regionale brandweer over het behoud van de ladderwagen.

Keerpunt 2010 en Lijst Eigenhuijsen vroegen wederom om het behoud van de ladderwagen.
Naschrift webmaster/voorzitter Keerpunt 2010:
Met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen werd de door ons ingediende motie, gesteund door EVA, aangenomen. De 2 CDA raadsleden, het raadslid van de VVD en het raadslid van Graafs Trots stemden tegen de motie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: