Balans van 7 uur vergaderen: Nel Schuts: “Werken aan vertrouwen”! “Keerpunt” in raadsdebat i.p.v. Hullie tegen Zullie veel steun voor elkaars standpunten.. Geen loopgravenoorlog maar 13 moties aangenomen met wisselende meerderheden en 3 zelfs unaniem!

Dit spookbeeld zijn we in Grave al voor door massaal brand- en/of rookmelders te plaatsen en dringend beroep te doen op het Algemeen Bestuur van de  Veiligheidsregio om de Graafse Ladderwagen voor  Grave te behouden.


De begroting werd met 12 voorstemmers en 3 tegenstemmers aangenomen. Eva Eigenhuijssen, Suzanne de Zoeten en Ben Litjens stemden tegen.

Keerpunt 2010 diende 4 moties in:
  • Aanbevelingen en acties in het rapport van de Rekenkamercommissie als speerpunt oppakken. Ingediend mede namens VPGrave en EVA. Tegenstemmers: CDA en VVD.
  • Behoud brandweerladderwagen.  Ingediend mede namens EVA. Tegenstemmers: CDA, VVD, Graafs TROTS, Jacques van Geest en Leon Kamps.
  • Onderzoek verbetering riolering op verschillende locaties. Ingediend mede namens VPGrave en EVA. Tegenstemmers: CDA, VVD en Graafs TROTS.
  • Stimuleren aanschaf en gebruik van rookmelders. Ingediend mede namens VPGrave en EVA. UNANIEM aangenomen.
Keerpunt 2010 steunde, bij het indienen, 6 aangenomen moties:
  • EVA: Versterken ondernemerschap Bastion van Zorg. Tegenstemmers: VVD en Graafs Trots.
  • VPGrave: Duurzaamheid. Unaniem aangenomen.
  • VPGrave: Uitvoeringskosten WMO. Tegenstemmers: VVD en Graafs Trots.
  • VPGrave: Tijdelijke extra opvang van statushouders. Voorstemmers: Keerpunt 2010, VPGrave en CDA.
  • VPGrave: Uitvoering moties. UNANIEM aangenomen.
  • VPGrave: onderzoek Fair Trade gemeente Grave. Tegenstemmers: VVD, EVA en Graafs Trots.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: