Uit de begrotingsplannen van Cuijk en Mill en boeiend bericht op mooie en duidelijke website van Cuijk. Grave moet nog tot 2016 wachten op zo’n overzichtelijke website!!!

Cuijk over terugdringen van de regeldruk:

Zowel in het Coalitieakkoord als in het Collegeprogramma wordt bij dit onderwerp een accent geplaatst op
het terrein van bouwen: globalere bestemmingsplannen, welstandsvrij bouwen en vergunningen in een dag.
De opdracht om het aantal regels terug te dringen en procedures te vereenvoudigen is opgepakt door de CGM organisatie!!!!!
Mill over rapport over de samenwerking.

Als één van de belangrijke punten voor 2016 zien wij het voortvarend oppakken van het nog vast te stellen
uitvoeringsprogramma voor de samenwerking in het Land van Cuijk. Op het moment van behandeling van
deze programmabegroting is een rapport over de samenwerking in de maak. Daarom is nu nog niet exact
aan te geven welke activiteiten daadwerkelijk opgepakt gaan worden. 

Burgemeestersoverleg Land van Cuijk

De voorzitter opent de vergadering. 
Besloten wordt te beginnen met een toelichting opde stand van zaken door K+V/10 org.adv.
K+V/10
Inmiddels zijn 60 gesprekken gevoerd. Er worden voorbereidingen getroffen om de 4-O-s te betrekken bij de actualisatie van de visie en het digitale onderzoek bij de burgerpanels. Zoals verwacht zal in de raadsbijeenkomst van november een presentatie gegeven worden van de bevindingen en wordt de vraag gesteld hoe een vervolgtraject eruit zou kunnen zien. (Eind)rapportages worden nadien opgeleverd. Dit past in de afspraken zoals die gemaakt zijn bij de gunning van de uitvraag. Het CO zal het Regieteam op de korte termijn hierover nog eens informeren.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de stukken van de Provincie over de inventarisaties samenwerkingsverbanden en innovatieve voorbeelden i.h.k.v. Veerkrachtig Bestuur, niet eerder dan in januari 2016 beschikbaar zullen zijn. Daarnaast is het subsidieverzoek van het LvC door de Provincie om procedurele redenen en ondanks gedane toezeggingen, afgewezen. Wederom is toegezegd dat bij de twee tranche, die in oktober opengesteld wordt, die subsidie zal worden toegekend. Afgesproken wordt nog geen actie richting gedeputeerde te ondernemen en de ontwikkelingen af te wachten.

De agenda en programma van de raadsbijeenkomst van november wordt door het Regieteam gemaakt. Het CO en K+V zijn verantwoordelijk voor de presentatie van K+V. Op 13 oktober is het eerst volgende CO en wordt K+V opnieuw uitgenodigd.

Daarmee is dit agendapunt afgewikkeld en verlaten de heren het overleg. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: