Eerder bericht uit 2014: Gelukkig waait er een andere wind in Grave dankzij de burgemeester, CDA, VPGrave en Keerpunt 2010!

Entree AZC

Gayane Santuryan, het 15-jarige meisje dat een week geleden in het asielzoekerscentrum in Grave in hongerstaking is gegaan, heeft weer voorzichtig wat gegeten en gedronken. Dat zegt burgemeester Lex Roolvink van Grave.

Het meisje maakt deel uit van een gezin uit Armenië en is inmiddels uitgeprocedeerd. Het gezin heeft geen verblijfsstatus gekregen. Dat wil zeggen dat ze Nederland moeten verlaten.
“Maar omdat in Nederland gezinnen met minderjarige kinderen niet worden uitgezet, kunnen ze nog blijven, maar moeten ze naar een gezinslocatie in Almelo“, legt Roolvink de situatie uit.
Broertje

Gayane Santuryan heeft nog een broertje op de basisschool. Het gezin mag nog in het AZC in Grave blijven tot het jongetje zijn cito-toets (11, 12 en 13 februari) heeft gemaakt.

Bron: de Gelderlander

P.S. Afgelopen dinsdag is de meerjarige bestuursovereenkomst  met het COA door een meerderheid van de Graafse Raad aangenomen. CDA, VPGrave en Keerpunt 2010 stemden voor. VVD, LPG en Theo Reijnen stemden tegen.

Bij dit agendapunt vroegen we nog naar de STAVAZA van het collegevoorstel “humaner uitzetbeleid”. We vroegen of de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave ook betrokken wordt bij het opstellen van het collegevoorstel? We bepleitten nogmaals om die groep vrijwilligers ook financieel te ondersteunen met de binnengekomen “AZC/COA koppengelden”. (We hebben naar de al jarenlange  binnenkomende gelden geinformeerd).
Keerpunt 2010 is erg verheugd met het onverwachte KEERPUNT van dit college in het beleid rond uitzettingen. De beelden van de Nederlands Jezuïet  in Syrië met zijn noodoproep  in alle nieuwsuitzendingen om die mensen niet te laten verhongeren staan op mijn netvlies gegrift. Waarschijnlijk zitten er ook diverse Syriërs binnen de veilige Graafse muren.
Keerpunt 2010 is blij dat er ook in Grave een andere “warmere” wind is gaan waaien. Het tijdperk van de koele Delissen en tijdelijke Haasjes is voorbij. Er komt nu een nieuw tijdperk. De empathische Lex Roolvink tapt uit een heel ander vaatje. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen. COA en Gemeente snel aan de slag met de nieuwbouw. BOEi wensen we veel succes met hun plannen om de oude kazerne een eigentijdse funtie te geven.
VVD-er Harrie de Greeff zei: “Dat klinkeren heeft wel consequenties”. 
Zijn uitspraak inspireerde me om raadsvragen te stellen over de jarenlange binnenkomende stroom aan koppengelden en andere middelen.

Theo Reijnen beriep zich op “kennis van de inwoners van Grave”. “Meer dan de helft van de Graafse inwoners is geen voorstander van het AZC”. 
Jacques Leurs daagde hem uit om daar dan een belangrijk verkiezingsitem van te maken. Nel Schuts wees hem fijntjes terecht door te zeggen dat hij dat niet hard kan maken. Retoriek dus van de bovenste plank.

Anja Henisch draaide weer een oude LPG plaat af. “Er is altijd sprake geweest van tijdelijkheid.” Tegen de LPG zou ik willen zeggen: “Maak eens een rekensom om het bestede bedrag in de Graafse winkels uit te rekenen:

Aantal jaren AZC x 600 x 52 x te bestede bedrag om te eten=………

Tel daarbij de koppengelden bij en je hebt globaal het bedrag dat Grave mis zou hebben gelopen als we de LPG hun zin hadden gedaan en nooit aan het AZC avontuur waren begonnen. De financiële positie van Grave was dan nog slechter geweest en provinciaal toezicht onvermijdelijk. We gaan nu met een kunstgreep, takendiscussie/bezuinigingen, provinciaal toezicht over de verkiezingen heen tillen.


Ter illustratie:
Overzicht
van baten en lasten huisvesting asielzoekers gemeente Woensdrecht in 2011.

baten
/ jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


1 a. vanuit koppengeld € 0 € 0 € 149.000 € 39.000
€ 39.000 € 39.000 € 39.000 € 39.000 € 39.000 € 39.000 € 39.000 € 39.000


b. vanuit GBA € 0 € 0 € 0 €
115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 €
115.0002 OHBA
regeling € 875.000
3 eenmalige
max. bijdrage COA kosten voorlichting en subsidiëring vrijwilligersgroepen €
35.000
4 onroerende
zaakbelasting € 34.000 € 34.300 € 34.600 € 34.900 € 35.200 € 35.600 € 36.000 €
36.400 € 36.800 € 37.200
5 leges
(bouwdeel omgevingsvergunning) 163.000
6 social
return on investment p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
totaal
inkomsten € 35.000 € 1.038.000 € 183.000 € 188.300 € 188.600 € 188.900 €
189.200 € 189.600 € 190.000 € 190.400 € 190.800 € 191.200
 € 2.963.000
lasten
/ jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 –
politie via ministerie BZ door korpsleiding
2 –
veiligheidsregio / brandweer
3 –
medische zorg geen extra kosten gemeente
4 –
bodemonderzoek n.v.t.
5 –
brandkranen / luchtkwaliteit ca. verhaal kosten via anterieure overeenkomst
p.m.
6 –
realisatie basisonderwijsvoorziening € 766.000
7 –
verzekering basisonderwijsvoorziening € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400
€ 400 € 400
8 –
vergoeding bijdrage gymnastiek en
ozb
aan schoolbestuur € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 €
7.500 € 7.500 € 7.500
9 –
(reservering) groot onderhoud basisonderwijsvoorziening

7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500
10 –
vervoerskosten speciaal onderwijs /
leerlingenvervoer
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
11 –
inschrijving burgerzaken (360 / 250 pers.) € 0 € 0 € 59.000 € 41.000 € 42.000 €
43.000 € 44.000 € 45.000 € 46.000 € 47.000 € 48.000 € 49.000
12 –
overige ambtelijke kosten € 46.000 € 15.200 € 15.400 € 15.600 € 15.800 € 16.000
€ 16.200 € 16.400 € 16.600 € 16.800 € 17.100 € 17.400
13 –
ambtelijke kosten omgevingsvergunning p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
p.m. p.m. p.m.
14 –
reguliere overlegcommissie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
p.m.
totaal
uitgaven € 46.000 € 781.200 € 89.400 € 72.000 € 73.200 € 74.400 € 75.600 €
76.800 € 78.000 € 79.200 € 80.500 € 81.800

1.608.100
verschil
baten & lasten huisvesting asielzoekers
€ 11.000- € 256.800 € 93.600 € 116.300 € 115.400 €
114.500 € 113.600 € 112.800 € 112.000 € 111.200 € 110.300 € 109.400

1.354.900

P.S. Keerpunt 2010 wil een dergelijk overzicht over de hele periode dat het AZC in Grave gevestigd is en een prognose voor de komende jaren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: