De Snippergroen problematiek: we houden de vinger aan de pols!

De vraag in de commissie Ruimte d.d. 12 mei j.l. van Keerpunt 2010 aan het college over snippergroen o.a. betreffende het WOB-verzoek dat per mail d.d. 8 mei j.l. door 2 burgers is ingediend en per mail naar de raadsleden is verstuurd –  heeft Keerpunt 2010 op 28 mei schriftelijk herhaald.
Omdat het antwoord uit bleef – is deze en de secundaire vraag het verschaffen van inzicht aan de raad  over het verloop van het projectSnippergroen
in de commissie Ruimte van 16 juni nogmaals gesteld. 
We kregen een nietszeggend, onbevredigend antwoord. 
Op  3 juli j.l. heb  ik per email de volgende reactie van het college ontvangen:
“Het college is op de hoogte van het WOB verzoek van de heren Satter en Baaijens. 
De gemeente behandelt dit verzoek conform de daarvoor geldende procedures. 

Over het verloop van het project bent u recentelijk nog geïnformeerd door de portefeuillehouder.”
Dit laatste is allerminst het geval. (Beluister de band van deze commissievergadering)
Keerpunt 2010 zal na de vakantieperiode (nogmaals) vragen stellen over deze complexe materie en de problematiek waar vele Graafse burgers mee geconfronteerd zijn en worden.
Nel Schuts, fractievoorzitter Keerpunt 2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: