Schakelen tussen Wenen en Grave. De commissievergadering Inwoners en Bestuur vergadert weer.

Om half acht begint in de Graafse raadszaal de vergadering van de Commissie Inwoners en Bestuur. In Wenen zingt Trijntje later op het Europees Songfestival.

Met behulp van mijn IPAD, IMAC en een laptop kan ik live verslag doen.

Inspreker Hester Kruizinga sprak naar aanleiding van het voorstel om een zgn. veegactie voor de Graafse minima te houden.

Inspreker Wil Baaijens sprak namens Ben Bongaards en Hans Satter over de constructie van de buitenschil van het Zuid-Oosterproject. De bouwvergunning had nooit verleend mogen worden. De constructie voldoet niet aan de regels van het bouwbesluit. Ook na voltooing moet een gebouw voldoen aan het bouwbesluit. 

Inspreker VOS over besluit lokale omroepen: afweging lokale gebondenheid. Fusie lokale gebonden omroepen is onmogelijk geworden. SSLC en Rivierstad, was failliet, meer vormgeving. Avond en weekendprogrammaering komt op gang. Niet realistische voorstellen. Stilo niet aan verwachtingen voldaan. Ambtelijk advies herzien. Nel Schuts: krijgt U maar de helft van de subsidie?

Begroting 8.000 euro voor Cuijk en Grave. Cuijk geeft 6.000 euro.
Presentatie Politiedashbord
Presentatie door dhr. Oor en dhr. Kersten

Grave krijgt expert wijkagent erbij. Van een fte naar twee. Huisvestingsplan ziet er anders uit. Oost Brabant minder kantoren. Politieauto komt naar U toe via sociale media, digitale aangifte enz.

Preventieve maatregelen. 
Hennie Bongers…taken zorg…naar gemeente….meer naar politie…verwarde mensen…uit zorg verwarde mensen ..psychiatrische patienten horen niet in een cel thuis…Hennie signaleert U een toename??..meer op politieke agenda…

EVA...jeugdcriminaliteit afgenomen…jeugd wordt verstandiger…alle vormen criminaliteit heel laag..

Astrid Floor.positieve invloed jeugdagent… 

Jochem Spoorendonk...ondermijning verankerd in politiekolom?  Club 125 recherche mensen pakken dit aan …samen met RIEC…belastingdienst enz…lokaal verankerd…alertheid moet breed ontstaan…burgemeester…ondermijning in beeld brengen…

EVA..drugsoverlast gebruik en overlast…incidenten neemt af…draagkracht bij jongeren wordt kleiner…GHB …voorbeeld van..vaker rol spelen…verslaving vrij ernstig…GHB gebruik ligt voor de hand…prijsoogpunt…minder gebruik in het openbaar van drugs….

van Eerd...wensen?

Daar en daar meer aandacht….camera registratie…enorm veel voordelen….welke aanvulling voor Grave zeer interessant is door de beperkte toegang….

Rob Bannink: internetcriminalitieit….politielogo in beeld brengen bij jongeren bij grensoverschrijdend gedrag…kinderporno onderzoeken.  geen nabrander.

Politie is altijd voor U bereikbaar. 

Tenslotte: Complimenten van de voorzitter voor deze vorm van dialoog.

Samenwerkingsovereenkomst Recreatie en Toerisme Land van Cuijk.
Joon..korte toelichting..nieuwe toeristische nieuwsbrief en boekje net uit..RBT.
Er valt niet extra veel toelichting te geven…intentieovereenkomst…kwartiermaker…visies en stappen…Land van Cuijk promoten…kwaliteit leveren…50 kilometerstraal…huisstijl onderzocht..tijdelijke website wordt definitief…gidsgroeters, stadgroeters en watergroeters. Leiding in oud stadhuis. Nulmeting net uitgevoerd…kwantitatieve meting…hotelkamers enz..doel meer toeristen deze kant op. RBT…marketingorgaan…

Ben Peters: welke bronnen voor inkomsten?  Rabobank, waterschap en lokale bedrijven.

Joeri Nuijen: drie ontmoetingspunten..waarom Brouwketel en Gassel dorpsservicepunt nog niet? Zwaartepunt centraal. 

Rob Bannink: positief ingesteld…rapport rekenkamercommissie..nu aan de bak…stop met nota’s maken..ga meters maken..

Van Eerden: prima nota..meerjarenperspectief goed aangegeven…mis waarin is Grave onderscheidend…centrummanagement bijeenkomst..Grave moet het hebben van zijn historie..te weinig in terug gevonden…U wilt als bestuurder aan de bak bij uw kennismaking …wat kunnen van U verwachten?

200 % gelijk…van de historie..onderscheiden…gesprekken met evenementenorganisaties….belangrijk voor p.r. onze stad…historie …souvenirtjes overal..praktisch werken. feitelijke stappen gezet…samenwerking binnen het Land van Cuijk…samenwerken vestingsteden…opdracht souvenirpakketjes…ontwikkelen routes..

EVA..mooie gids..vliegwiel voor nieuwe initiatieven…economische motor…formulering besluit…geen wensen of bedenkingen..mis personele kwestie..zak met geld doneren?
Waar komt het geld vandaan in Grave?

Koersdocument…zichtbaarheid toeristische informatiepunten..verbeterpunten? 
Geld uit budget recreatie en toerisme. Doelstellingen…zichtbaarheid via werkplan verbeteren..logo ontwikkeld…bebording..meer uren ter beschikking gekomen..netwerkorganisatie…lokale platforms…

Van Eerden...negatief geformuleerd raadsbesluit…wensen en bedenkingen.
In voorstel te weinig over waar mee bezig…goede toelichting..mis ik goede slogan voor Grave…heerlijke ontmoetingen  gedrocht van een naamgeving…
Samenwerkingsovereenkomst…alle raden. inhoud prima verwoord.
Wensen en bedenkingen….

Hennie Bongers..doelen bereiken..complimenten…nu nulmeting…doelen zijn helderder.

Ben Peters...vehicle …fase uitvoering komt later..gezwinde spoed..

Rob Bannink...RBT ook 100.000 euro bijdragen. evaluatie eerder dan sept. 2017.

Poel en Joon kartrekkers…lange adem…afronden…

Nel Schuts (kreeg bijna geen gelegenheid van de voorzitter  om een vraag te stellen)een vraag…verschillen in benadering onderwerpen….VVV en op zondagmiddag niet open…poule vrijwilligers we hopen bereidheid vrijwilligers vaker open te gaan…
vrijwilligers in dienst?  zelfstandig…mediawaarde gekapitaliseerd??? 
koersdocument…

B label.
Hernieuwde inzet Eenmalige Koopkrachttegoedkoming in 2015.
Astrid Floor: Mevr. Kruizinga ..wat U vertelt klopt niet..aantal voedselbankmensen…alle rechthebbende hebben uitkering gehad.

Jochem Spoorendonk..epistel…lid van de s.p…haar mening of SP…

EVA...fileren van burgers…jammer.

Hester Kruizinga bij Keerpunt 2010 aangeschoven: Niet bang voor kritiek…mijn mening…andere cijfers voedselbank…bij vaste tweede kamercommissie geïnformeerd.. Het gaat mij om het ethische aspect.
Het bedrag rechtstreeks ontvangen?   Waar op is de hoogte gebaseerd?
Jaarrekening is niet gepresenteerd. Ook andere groeperingen gereageerd behalve KBO?

van Eerd..gedane zaken nemen geen keer…veegactie..fout rechttrekken…probleem oplossen is voor mij het belangrijkste…

Ben Peters...niet bekend wie er rechthebbenden zijn?
Andere categorie…niet in beeld als rechthebbende.
Hoe mensen in beeld bij U? Welke actie?

EVA...33.000 euro over …gemakkelijk om alles naar Algemene Middelen te stoppen.

Astrid Floor: Wat had de gemeente moeten doen? Astrid.  Gemeente erkend dat zaken niet zijn gegaan zoals het moet. 

Rob Bannink.…geld dat overblijft waar naar toe?

EVA…suggesties Hester Kruizinga overnemen.

Wethouder Joon:..Kruizinga..ethiek..gemeentefondsuitkering…niet geoormerkt geld…niets illegaals gedaan. .. Alle acties ondernomen…bij afsluiten jaarrekening potje doorgeschoven naar algemene reserve…een ton meer uitgegeven voor minimabeleid.

Ik vind het schandalig hoe mevr. Kruizinga het college neerzet. Jaarrekening is nog niet vastgesteld. Accountant heeft er naar gekeken. Raad heeft budgetrecht. Twee voor twaalf met jaarrekening.

Hennie Bongers...mijn gast uitgenodigd…jammer genoeg wordt er geirriteerd op gereageerd.

Hester Kruizinga …blij 14.000 euro vrijkomt…bezorgd niet eerder iedereen in kaart is gebracht…kennis mensen in de bijstand zich zorg maken…zien door de bomen het bos niet meer. 

Astrid Floor ..hoe bereik je die mensen…

Hester Kruizinga: via KBO…ZZP-ers..we hebben mensen gemist..

Joon geeft dat toe..sociale wijkteams, maatschappelijk werk signalen afgeven. specifiek voor deze regeling…niet in onze systemen bekend…er zijn publicaties geweest…ZZP-ers een getroffen groep..

Ben Peters...terminologie gedonder…nog een poging doen…vruchten plukken inrichten sociale wijkteams.KBO gevraagd om portemonnee open te doen.

Voorzitter gaf Hester Kruizinga geen toestemming meer om te reageren op Ben Peters.

Toen het onderwerp lokale media werd behandeld ben ik overgeschakels naar Wenen voor de te(leurs)stellende uitslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: