Uitnodiging: Wie gaat er mee? Burgerjournalistiek lijkt me een mooi onderwerp!

Doe Open! Festival
Festival voor vernieuwende lokale bestuurders, ambtenaren en burgers.
De tijd lijkt voorbij dat maatschappelijke vraagstukken werden
beantwoord door regeringen of gemeentebesturen en enkel gecontroleerd
door de volksvertegenwoordiging. Tussenkomst van maatschappelijke
organisaties of burgerinitiatieven is tegenwoordig eerder regel dan
uitzondering. Burgers vragen om een bestuur dat ruimte geeft en
voorwaarden schept voor initiatief. Binnen de overheid zelf groeit het
besef dat je daarop alleen kunt aansluiten met een open houding, Open
Data en open documenten over bijvoorbeeld begrotingscijfers of
informatie over besluitvorming. De hartenkreet vanuit lokale
bestuurders, ambtenaren en burgers is dan ook: Doe Open!
Ben jij gegrepen door thema’s als financiële transparantie, open
besluitvorming, buurtrechten en lokale media? Dan beloven we dat het Doe
Open! Festival één van jouw hoogtepunten van 2015 wordt. Het ministerie
van Binnenlandse Zaken, het Leer- en Expertisepunt Open Overheid en
Pakhuis de Zwijger bieden op 18 mei een wervelend festival met onder
meer een informatiemarkt, workshops, expertmeetings, debatten en diverse
keynotes van onder anderen Evelien Tonkens en Job Cohen. We voeren een
brede discussie over vitale lokale democratie, maken een start met het
maken van het actieplan Open Overheid 2016-12017 en gaan zodoende
gezamenlijk op zoek naar nieuwe werkwijzen voor lokale overheden. Met
zijn allen werken we toe naar het eindproduct van de dag: het Doe
Open!-manifest!
Thema’s die tijdens het festival aan bod komen zijn:Democratic Challenge

Vernieuwende democratische praktijken worden aangejaagd en
ondersteund. Op 18 mei is de kick-off van de Democratic Challenge en
gaan we in gesprek over concrete casussen en ideeën.

Actieplan Open Overheid


Nederland is aangesloten bij het Open Government Partnership, de
brede internationale beweging voor meer Open Overheid. Voor de periode
2016-2017 maakt Nederland een nieuw actieplan. Het schrijven start op 18
mei!Experimentenwet


We streven naar ruimte voor nieuwe innovatieve vormen van publieke
taakuitvoering waarbij we knellende wet- en regelgeving tijdelijk buiten
werking stellen. Met concrete casussen kijken we op welke manier we
hiermee kunnen experimenteren.

Recht op participatie


Als we participatie als het recht zien op een gelijkwaardige
samenwerking tussen burger en overheid, wat zijn dan de tien
belangrijkste uitgangspunten? En is overheidsparticipatie überhaupt via
een recht af te dwingen?Open raadsportal, Glazen gemeente


Als we pilots met Open Raadsinformatie als een eerste stap zien op
weg naar de glazen gemeente, hoe ziet het eindplaatje van de glazen
gemeente er dan uit?

Lokale media


Een goed functionerende lokale democratie begint bij kwalitatief
goede journalistiek. Lokale media hebben het tegelijkertijd zwaar: hoe
kunnen we deze een impuls geven? Welke mogelijkheden bieden het digitale
tijdperk? Heeft burgerjournalistiek de toekomst? En wat kunnen
gemeenten zelf doen?

Open over geld


Als gemeenten open willen zijn over geld dan hebben ze een hele
menukaart om uit te kiezen. Onder meer bezuinigingsdialoog,
budgetmonitoring, Openspending, buurtbegroting en geldstromen door de
wijk. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? En wat kan mijn
gemeente het beste kiezen zonder zichzelf te overeten?Versterking lokale rekenkamers


Rekenkamers zijn een controle-instrument van de gemeenteraad. Zij
onderzoeken het gevoerde gemeentebestuur, en dragen daarmee bij aan de
democratische controle. Hoe kunnen lokale rekenkamers worden versterkt
nu de taken en budgeten van gemeenten zijn uitgebreid als gevolg van de
decentralisaties in het sociaal domein?Aanvliegroutes voor Open Overheid


Als gemeente kunnen we het thema Open Overheid aanvliegen vanuit één
van de vier aanvliegroutes: Open Contact, Open Aanpak, Open Data en Open
Verantwoording. Dit ervaren wij aan de hand van een simulatiespel op
basis van verschillende concrete casussen: een nieuw asielzoekerscentrum
en een nieuw vuilnisophaalsysteem.

G1000


Bij deze nieuwe vorm van participatieve democratie gaan burgers en
lokale spelers met elkaar in gesprek over de toekomst van de gemeente.
Moeten we deze burgertoppen integreren in ons politieke systeem, en zo
ja, hoe?Wettelijk kader gemeenten


De Gemeentewet biedt kaders voor de inrichting en werking van het
lokaal bestuur en de wisselwerking met burger en maatschappij. In
hoeverre sluiten deze kaders aan bij de huidige dynamiek? Waar is ruimte
voor verbetering?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: