Nieuwsvoorziening in kleinere gemeenten onder druk.

Landman: “Maar één van de conclusies hebben we al prijsgegeven op onze website persinnovatie.nl. Inwoners van grote gemeenten – meer dan 50 duizend inwoners – krijgen gemiddeld 4 keer meer lokaal nieuws onder ogen dan inwoners van gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners. Als we kijken naar nieuws over lokaal beleid, dan zijn inwoners in grote gemeenten ook 4 keer beter af. Bij het onderzoek in 2013 kwamen we deze aanzienlijke verschillen al op het spoor; voor dit nieuwe onderzoek zijn we nog dieper gedoken in het beeld dat de nieuwsvoorziening in grote en kleine gemeenten laat zien.”

Kik: “Veel mensen zullen zeggen: logisch, in een grote stad vind je nu eenmaal meer nieuws dan in een dorp. Wij snappen ook wel dat er meer gebeurt op een plek waar meer mensen op elkaars lip zitten en meer instellingen en bedrijven gehuisvest zijn. Maar dat laat onverlet dat ook in een kleine gemeente lokale politiek de volle aandacht van de journalistiek verdient. Kleine gemeenten komen er bekaaid vanaf, terwijl ook hier bestuurders beleid maken en begrotingen opstellen, ook hier zijn de gevolgen van de overheveling van de zorgtaken voelbaar. En let wel: Nederland telt bijna 330 gemeenten met minder dan 50.000 inwoners, ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking – bijna 8 miljoen mensen – woont hier. Dat kun je toch met alle respect geen nieuws-woestijn noemen?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: