Wisseveld 2.0 “Slikken of stikken”.

‘Slikken of stikken’ 

Heftige commissievergadering in Grave

 Door Freddy Klooté

Loodzwaar hing de schaduw van oud zeer en onverwerkt verleden over de discussies die moesten leiden tot instemming met een nieuw plan voor het Wisseveld. Alleen de naam al zorgt voor een wee gevoel in de buikstreek bij menig Graafs (oud)raadslid. Ook bij de bevolking kon het mislukte plan, met een prijskaartje van zo’n tien miljoen, de handen niet op elkaar brengen. Na een aantal besloten bijeenkomsten werd de raad door het College bijgepraat over een nieuwe kans voor ‘de schande van de Graaf’. Dit resulteerde in een nieuw plan. Met daarop alvast de handtekening van Ontwikkelaar GBB uit Scherpenzeel. Een nieuwe kans?

Wethouder Daandels in zijn inleiding: “Dit loopt al lang. Heeft veel impact gehad, maar het doel is nooit bereikt. Het nieuwe voorstel is gezamenlijk voorbereid door de Ontwikkelaar en de gemeente Grave. We gaan voor een versnelde ontwikkeling, poetsen het verleden met claims en rechtszaken weg en de Samenwerkingsovereenkomst uit 2005 verdwijnt definitief. De gemeente trekt zich terug op haar publiekrechtelijke rol en de Ontwikkelaar wordt verantwoordelijk voor de grond- en opslagexploitatie en draagt hierbij alle lusten en lasten.”|


De begeleidende brief van GBB bevatte een zin, die de rest van de avond zou bepalen: “……..merk ik nadrukkelijk op dat het aanbod om met mij de overeenkomsten te sluiten geldig is tot 15 maart 2015. Indien op die dag de ondertekening door het College niet heeft plaatsgevonden, vervalt mijn aanbod…”

Vanuit de raad waren er op de dag van de vergadering meer dan veertig vragen bij wethouder Daandels binnengekomen. Ook ter vergadering waren er legio vragen. Op de volgende raadsvergadering op 10 maart moet de raad een beslissing nemen. De Commissie kreeg er zichtbaar een benauwd gevoel van.
Rick Joosten (LPG): “Hoe voorkomen we zaken als bij het Hart van Grave, zodat we weer voor allerlei zaken moeten opdraaien? Zijn er bankgaranties? Wat gebeurt er bij een faillissement? Hoe zit het met juridische aspecten? De sociale woningbouw zit niet in de eerste fase. Hoe is dat gekomen? Hoe gaan we zorgen voor het tijdelijk beheer van het Wisseveld?” 

Eric Daandels vertelde dat de ontwikkeling in fasen wordt afgerond: “Als de ontwikkelaar failliet gaat gebeurt er niets. We hebben extra juridische checks uitgevoerd en zijn erg voorzichtig geweest”. Joosten kwam terug op de sociale woningbouw. Daandels zei dat er een fors overschot op goedkope huurwoningen was en dat de gemeente uitging van de markt. 

Jacques van Geest (VPGrave), die in 2008 als wethouder werd weggestuurd op het dossier Wisseveld, reageerde woest: “Dit wordt me te gortig. We hebben helemaal geen overschot aan sociale huurwoningen. Mooiland is ze aan het verkopen”. Joosten bleef aandringen: “Wat heeft u eraan gedaan om sociale woningen in dit plan te krijgen?” Daandels: “Die komen op het Oranje Bastion. Rond 2016 zullen er daar zeven komen.”

Ruzie

Theo Reijnen (Trots Liberaal) en Daandels kregen ruzie over de hoogte van de bedragen die het nieuwe plan met zich mee zou brengen. De miljoenen vlogen over tafel. “Laat ons samen aan tafel zitten. Dan leg ik het je uit”, bood de wethouder aan. “Ik wil het op papier. Ik vind de afspraken boterzacht”, stribbelde Reijnen tegen. 


Ook Ben Litjens was niet blij: “Heeft de provincie dit al gezien? En wie ontvangt de havengelden? Ik wil een gedetailleerd overzicht van wat er in het verleden is gebeurd. Verder wil Keerpunt 2010 overleg met de Stuw en de Scheepswerf. We willen dat de Rekenkamer ingeschakeld wordt”. Reijnen: “Denkt Keerpunt dat we met al die vragen over twee jaar al klaar zijn?” Daandels: “Proces Wisseveld is een lang proces,waar we veel over gesproken hebben. Deze deal is wederzijdig. We hebben u daar tussentijds over geïnformeerd”. Litjens: “Ja, tijdens besloten vergaderingen, en daar doe ik niet aan mee”.


Deadline 15 maart

Langzaam maar zeker ging de discussie richting de deadline van 15 maart. Nel Schuts (Keerpunt 2010): “Wat is de speelruimte van de raad? Of is het slikken of stikken?” 

Daandels: “Het is aan uw raad. Het wordt aan u voorgelegd. U moet beslissen. Stemt u niet in dan staan we weer terug in 2005. Ik adviseer u om in te stemmen. Jacques van Geest: “U vraagt de raad serieus hier naar te kijken. En u zegt dat we alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ kunnen zeggen. Er zijn talloze vragen over dit onderwerp. Kunnen we dus geen wijzigingen aanvragen? Nou, dan weet u wat mijn stemgedrag zal zijn”. 

Nel Schuts kwam terug op haar veertig vragen. Even leek het erop dat ze die op deze avond allemaal wilde stellen. Menigeen schrok en zag een doorwaakte nacht op zich afkomen. Uiteindelijk werd besloten dat de vragen schriftelijk worden beantwoord. “En niet op extranet, waar de bevolking niet bij kan”. Voorzitter Léon Kamps, die een drukke avond had, maar alles onder controle bleef houden, beloofde haar dat vragen en antwoorden op de publieke site van de gemeente zouden komen.
Ook Rob Bannink (VVD) was deze avond verre van gelukkig: “Vorige woensdag hebben we de stukken gekregen. Door de wijze waarop de wethouder reageert op de vragen is het voor mij nu ook slikken of stikken geworden”. 


Eva Eigenhuijsen (Lijst Eigenhuijsen): “Het verleden blijft een feit. Maar, het Wisseveld is ons visitekaartje. We staan nu met GBB samen en naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Ik wil dat we gaan ontwikkelen vanuit een totaalvisie. Hoe borgen wij dat er straks een samenhangend geheel ontwikkeld wordt? Is er al overleg met het Waterschap geweest?”

Nadat ook het concurrentiebeding door van Geest en Reijnen zwaar in twijfel was getrokken, was dat voor laatstgenoemde reden om inzage in het juridisch dossier te vragen. Dat er aan het plan niets meer veranderd kon worden bleef een heet hangijzer. 


Jacques van Geest: “We kunnen niets veranderen. Dit kan echt niet. We hebben geen inbreng. Ik ben behoorlijk in mijn wiek geschoten. Het is slikken of stikken.”

Bron: ARENA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: