Visioterrein: de laatste ontwikkelingen.

Geachte leden van de raad,
Vorige week hebben wij u een brief en stukken toegestuurd die betrekking hebben op de ontwikkeling van een visie voor de herontwikkeling van het westelijk deel van het Visioterrein.
In de brief is u de verzending van een aantal scenario’s en de hierbij behorende toelichting in het vooruitzicht gesteld. Bijgaand treft u de drie scenario’s Vestingpark, Stadspark en Raampark aan als pdf-bestand.
Zoals op 3 februari jl. in de agendacommissie is afgesproken, bespreekt u deze op 3 maart a.s. in een besloten werkbijeenkomst.
Wat gebeurt er verder nog vandaag?
De media worden, middels een persbericht, in kennis gesteld worden van de drie scenario’s als instrument voor discussie/participatie.
De leden van de verschillende thematische werkgroepen worden vandaag eveneens in kennis gesteld van de drie scenario’s. De leden van de thematische werkgroepen worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst als klankbordgroep op 24 maart 2014.
Wat gebeurt er volgende week?
Begin volgende week wordt de gemeentelijke website aangepast. Binnen de rubriek ‘Op weg naar 2025’ zal een aparte themapagina ‘Visioterrein’ worden toegevoegd.
Wij gaan ervan uit u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: