Reactie van het CDA op ons verzoekt om te interpelleren.

Geacht keerpunt 2010, beste Jacques,
De fractie van het CDA is van mening dat het interpellatiedebat een krachtig instrument kan zijn. Uit jullie argumentatie bij het 1e interpellatiedebat blijkt dat het eigenlijk gaat om de beantwoording van vragen. Wij denken dat dat ook het juist instrument is bij dit onderwerp mede ook omdat al eerder door het college is aangegeven dat zij zich conformeert aan het landelijke beleid. Wij verwachten, gezien de actuele ontwikkelingen, dan ook op korte termijn een voorstel van het college in deze. Om het interpellatiedebat als middel te gebruiken om vragen te beantwoorden lijkt ons niet de juiste weg en een uitholling van het instrument interpellatiedebat.
Jullie tweede aanvraag heeft voor ons als onderwerp meer basis voor een debat omdat het hier een proces betreft dat onlangs n.a.v. een acute situatie, door de colleges van betrokken gemeenschappelijke regeling is uitgevoerd. Het lijkt ons goed om als raad hierover van gedachten te wisselen omdat hier nogal uiteenlopende aspecten een rol spelen en hebben gespeeld. Hoewel jullie argumentatie ook hier weer in de vorm van vragen is geformuleerd zijn er over dit onderwerp ook wel stellingen te bedenken waarover de raad zou kunnen debatteren.
De CDA fractie vraagt jullie, Keerpunt 2010, om de aanvraag nog eens te heroverwegen.
Met vriendelijke groet,
Fractie van het CDA Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: