Raadsvergadering 27 januari.

Spreekrecht 27 januari 2015  Raadsvergadering  –  H. Kruizinga

BREEDBAND
Voorzitter, evenals stromend water is Breedband en een goede toegang tot internet vandaag de dag geen luxemaar behoort tot de basis-levensstandaard. Het buitengebied in de gemeente Grave ook die basisvoorziening leveren is dus pure noodzaak en in het belang van de totale gemeenschap.

De vraag is wel welk netwerk voor het buitengebied voldoende is. Anders gezegd welke mogelijkheden zijn er en wat levert een kostenbaten analyse daarvan op. In de kernen draaien momenteel de gebruikersvoor de totale kosten op. Moet in het buitengebied de overheid (=totale gemeenschap) een deel van de kosten op zich nemen?

Een andere complicatie is dat de gemeenteraad van Grave, zoals gebruikelijk, pas als derde in het rijtje CGM samenwerkingsverband een besluit neemt. De twee anderen hebben inmiddels ingestemd. Er is nu gezond verstand voor nodig om alsnog afwijkend te beslissen. 

Ik wijs de raad er op voorzitter, dat andere gemeenten in de directe omgeving, buiten CGM, een afwijkende mening hebben! Providers; welkeproviders willen straks meedoen op dat netwerk? Het nieuws gezien vandaag voorzitter?

Vodafone en KPN hebben in het  kader van de OPTA weer een paar ton boete gehad. Voorzitter, weten de raadsleden op dit moment niet over welke actuele boetes ik het heb vandaag of wat OPTA eigenlijk is ? Dan moeten zij eerst huiswerk gaan maken alvorens een besluit te nemen over dit raadsvoorstel.

Kort samengevat houdt het voorstel in dat de gemeenten zelf een netwerk gaan aanleggen in de kernen en het buitengebied. Dat netwerk moet concurreren met al bestaande netwerken in de kernen. De bestaande commerciële netwerken voelen kennelijk niets voor investeren in het buitengebied omdat dat niet rendabel te maken is. Dan is het toch logisch dat een netwerk dat het buitengebied wel bedient in de kernen nooit kan concurreren met een netwerk dat die ballast niet heeft?

In het rapport wordt aangegeven dat van de kernen 40% zou moeten deelnemen en in het buitengebied 70%.Van de haalbaarheid is men niet echt overtuigd want het voorliggende voorstel is niets anders dan een plan om in de kernen 40% van de gebruikers te contracteren dus te verplichten om straks gebruik te maken van het gemeentelijk netwerk. Dat in het buitengebied 70% moet meedoen lijkt logisch.

In de kernen 40% contracteren betekent dat bestaande providers 40% gaan verliezen. Denkt u dat die dit zo maar laten gebeuren? Het prijsniveau in het rapport gemeld komt redelijk overeen met het huidige. Waar de aantrekkelijkheid voor kernbewoners zit is niet duidelijk, het is ook niet duidelijk wat men precies gaatbieden. Ziggo heeft er in de commissie iets over gezegd. Deze provider is niet objectief, maar niet alles wat hij zei was onzin. En, hoeveel en welke providers gaan eigenlijk meedoen?

En als er onvoldoende contracten worden binnengehaald en alles niet doorgaat. Dan heeft het buitengebied geen netwerk en de gemeente Grave is weer zo’n € 143.000 armer. 

Waar wij/U als publieke partij voor moet waken, is dat de kosten aan het begin niet voor de publieke partij komen en de eventuele baten aan het eind, voor de private partijen. Doel is echter ervoor te zorgen dat het buitengebied zo snel mogelijk internet heeft met voldoende capaciteit. 

Voorzitter, leden van de raad; We lopen een enorm risico dat we over een tijd hier weer zitten ,nog steeds zonder fatsoenlijk internet in het buitengebied en weer een stuk armer. Nee zeggentegen dit raadsvoorstel betekent dat er even niets gebeurt aan hetgeen waar we het allemaal over eens zijn: Het buitengebied Grave moet echt worden voorzien van goede internetvoorzieningen.

Maar beter ten halve gekeerd dan te hele gedwaald. De juiste weg is om allereerst via een publieke openbare discussie met de bestaande netbeheerder en toekomstige providers te gaan praten om het buitengebied op een net aan te sluiten. Ik vraag u dringend om dat eerst eens te doen zonder tussenkomst van externe bureaus en pas daarna weloverwogen besluiten te nemen. Overigens vind ik het volgende uiterst dubieus.

De gemeente vroeg zelf en rechtstreeks niets aan de gebruikers in de Buitengebieden inzake Breedband wat de behoefte is. 

Maar dat nu juist het onderzoeksbureau in kwestie voor Breedband, aan alle wijk- en dorpsraden mails heeft gestuurd met het verzoek om bij de bewoners in hun wijk en dorp de aanleg van Breedband te promoten vind ik echt uiterst bedenkelijk. . . . . .

Ik heb vandaag zelf een gesprek aangevraagd en dat is mij toegezegd om met de grootste en belangrijkste netwerkbeheerder KPN e.e..a. eens helder te krijgen. Ik nodig alle raadsleden uit voorzitter om aanwezig te zijn bij dit gesprek.
H. Kruizinga
Grave, 27 januari 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: