Keerpunt 2010 vragen en antwoorden n.a.v. Interpellatiedebat huishoudelijke hulp.

            Raadsvragen Keerpunt 2010 failliet Pantein/Vivent.
1.         Is de organisatie failliet gegaan door de bezuinigingen?
            Antwoord: Dat kunnen wij als gemeente niet beoordelen. Wij zijn als gemeente geen partij hierin. De bedrijfsvoering is een zaak van Pantein-Vivent
2.         Waren de problemen al bekend rond de aanbestedingsprocedure?
            Antwoord: Deze problemen waren bij de aanbesteding procedure (in 2013) bij ons niet bekend. Bovendien is bij de aanbesteding door Pantein een eigen verklaring afgegeven. Hiermee verklaart de aanbieder dat hij financieel gezond is en niet in staat van faillissement verkeert.
            Bij het afsluiten van de contracten waren er derhalve geen signalen dat Pantein in grote financiële moeilijkheden verkeerde.
3.         Waren de gemeenten op de hoogte van de financiële problemen?
            Antwoord: Neen, Zie het antwoord op vraag 2.
4.         Is er overleg geweest om er gezamenlijk uit te komen?
            Antwoord: Dat kunnen wij als gemeente niet beoordelen, wij zijn immers geen partij. Dit is een zaak tussen Pantein, de curator en de schuldeisers.
5.         Wat zijn de gevolgen voor de Graafse cliënten?
            Antwoord: De huishoudelijke hulp voor de klanten van Pantein zal per 1 februari 2015 worden overgenomen door Tzorg. Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen hun vertrouwde hulp behouden. Tzorg is bereid om aan alle medewerkers van Pantein een dienstverband aan tebieden.                
6.         Waarom neemt Zuidzorg maar 80 % over?
            Antwoord: Deze vraag is niet meer actueel. Voor de CGM gemeenten neemt Tzorg de dienstverlening van Pantein over. Tzorg is bereid om aan alle medewerkers van Pantein een dienstverband aan te bieden.
7.         Hoe hoog is het bedrag dat “verdiend” is voor Grave door de nieuwe?
            Antwoord: Er is overigens op dit moment geen sprake van een aanbesteding. De klanten van Pantein vallen onder de reeds lopende overeenkomst met Tzorg. Deze is qua inhoud dezelfde als
            die met Pantein was afgesloten. Deze overeenkomsten zijn afgesloten in december 2013. De voorwaarden van deze overeenkomsten zijn van toepassing. De contracten lopen af per 1 januari 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: