WOB verzoek over Wisseveld.

Grave, 15 januari 2015
Geachte burgemeester,
Bij deze dien ik een Wob-verzoek in om inzage te krijgen in de overeenkomst tussen de gemeente Grave en de Grond- en Bouwbank en het dossier waarvan die deel uitmaakt. Het gaat om de in 2005 gesloten samenwerkingsovereenkomst teneinde te komen tot het voeren van een gezamenlijke grondexploitatie met betrekking tot het projectgebied Wisseveld.
Ik verzoek u bovendien inzage in de correspondentie over dit dossier en de verslagen van gesprekken tussen de gemeente en de GBB, in eerste instantie over de aanloop naar de overeenkomst en vervolgens over deuitvoering ervan. Voorts wil ik graag de documenteninzien rond en over de ontstane wrijving of meningsverschillen tussen de gemeente en deprojectontwikkelaar en, als vervolg daarop, over dedoor Grave gewenste beëindiging van de overeenkomst en de reactie van GBB.
Ik ben me ervan bewust dat een deel van laatstgenoemde documenten nog niet openbaar is. Hetis me te doen om de bescheiden waarover het collegeop grond van zijn besluit van 14 oktober 2014 de gemeenteraad voorstelde om de geheimhouding op te heffen.
Ik ga uit van uw welwillende medewerking en dank u daar bij voorbaat voor.
Ben Bongaards
Een kopie van dit verzoek heb ik via mail aan degemeenteraads- en de collegeleden doen toekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: