Keerpunt 2010 wil wijzigingen in voorstel Breedband.

Amendement behorende bij raadsvoorstel Rapportage breedband Land van Cuijk
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 27 januari 2015
Gehoord de beraadslaging;
Overwegende dat,

het voorbarig, risicovol en ongewenst is om momenteel in te stemmen met dehier onder vermelde beslispunten 5, 6 en 7. Er zijn nog teveel onzekerheden en open einden.
5. In te stemmen met deelname in deze op te richten coöperatie.
6. Voor nu te besluiten dat de gemeente bereid is een borgstelling te verstrekken om      daarmee financiering ten behoeve van realisatie mogelijk te maken, indien de uitgangspunten niet drastisch wijzigen.
7. In te stemmen met de coöperatie gedachte en op het moment van een succesvolle vraagbundeling, marktpartijen nogmaals te consulteren teneinde het project mogelijk onder hun verantwoording te kunnen realiseren.

er gedurende het te doorlopen proces voldoende momenten moeten zijn voorde raad om haar controlerende en kaderstellende taak uit te kunnen voeren;
besluit dat bij het raadsbesluit nummer 5, 6 en 7 worden geschrapt.
en gaat over tot de orde van de dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: