Ook Keerpunt 2010 wil een visie op toekomst kerkgebouwen! Elders doen ze dat ook!

CDA: Ontwikkel visie op toekomst kerkgebouwen


CDA: Ontwikkel visie op toekomst kerkgebouwen

CDA-raadslid Irene van der Plas vindt dat Katwijk een kerkenvisie moet krijgen. “De toekomst van onze kerkgebouwen is voor het CDA een belangrijk onderwerp. Het vaststellen van een kerkenvisie biedt niet alleen duidelijkheid voor gemeentebesturen en kerkbeheerders, maar is ook van wezenlijk belang voor de lokale gemeenschap,” stelt Van der Plas. In een kerkenvisie wordt beschreven wat per kerkelijk gebouw de toekomstverwachting is. Recent besprak de gemeenteraad de concept-Erfgoednota, Van der Plas vroeg hier nadrukkelijk aandacht voor de toekomst van het religieus erfgoed in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. 

Leegstand


In de afgelopen jaren zijn in Nederland al veel kerkgebouwen gesloten en een groeiend aantal kerken staat op het punt om te sluiten. Dat ze nog in gebruik zijn is vaak te danken aan goede zorg in het verleden en aan de vrijwillig inzet van lokale geloofsgemeenschappen. 

“Hoewel in Katwijk gelukkig nog geen sprake is van grootschalige leegstand van kerken, is het vooral belangrijk naar de toekomst te kijken”, meent Van der Plas. “Nu al staat sinds 2010 de Bethelkerk in Rijnsburg te koop. In de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg is onlangs besloten twee van de drie gebouwen te sluiten. Dat zijn de Maranathakerk en de Petrakerk. De Gereformeerde Kerk in Katwijk moest de Triumfatorkerk afstoten. En het feit dat het Bisdom parochies heeft samengevoegd, is omdat minstens één van de drie parochies de komende tien jaar zal sluiten.”

Kerkenvisie

Het CDA wees de wethouder op het belang om tijdig goede regelingen te treffen tussen gemeente en kerkbesturen. Het is ook zaak afspraken te maken over het al dan niet toekennen van een gemeentelijke monumentenstatus. Bovendien is het voor de gemeente belangrijk om eventueel bestemmingsplannen aan te passen. Irene van der Plas: “In ieder geval moet voorkomen  worden dat de gemeente onverwacht wordt geconfronteerd met veranderingen in het gebruik van kerkgebouwen of zelfs met sluiting van kerken. Ook bij de lokale gemeenschap levert het veel emoties op als ze wordt overvallen door een besluit. Dit komt een zorgvuldige procedure en een oplossing vaak niet ten goede.” 

Met brede steun in de gemeenteraad zegde wethouder Knape toe dat Katwijk een kerkenvisie krijgt. Het CDA-raadslid verwacht de toegezegde visie na de zomer. Dan wordt ook verder gesproken over de Erfgoednota.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: