Curietoespraak Paus Franciscus: Gelezen op de sociale media.

De oren werden gewassen maandag, ruw zelfs, de oren van de Curie van het Vaticaan; noem het de Raad van Bestuur van de Katholieke Kerk. Paus Franciscus liet er (opnieuw) geen gras over groeien: hij is het (zeker) niet eens met het gedrag van sommigen in deze wereld & hij zal dat laten horen ook!
Was het in november nog het Europese Parlement dat hij verweet lankmoedig te zijn v.w.b. de economische crisis en de opvang van vluchtelingen, deze keer was zijn eigen team aan de beurt. Degehele video van de toespraak is een aanrader, al was het maar  om het non verbale gedrag van de Kardinalen te kunnen waarnemen.
Kerst is begonnen in het Vaticaan, da’s duidelijk. Stel nu dat we deze waarschuwende boodschap interpreteren voor leidinggevenden, wat komt daar dan uit? FT.Com’s Andrew Hill deed dat en dat levert leerzame informatie op, informatie om te comtempleren onder de Kerstboom c.q. tijdens het Kerstdiner over de 15 ziektes waaraan (veel?) leidinggevenden lijden….
Eerst de 15 Ziektes waarvan volgens Paus Franciscus de kardinalen binnen de Curie mogen genezen & ik citeer:
“Laat ik u aansporen om deze Kerst de kans te nemen om te “genezen” van elke wond en te “genezen” van elk gebrek. Dit is de reden waarom ik u dringend verzoek om:
 • Uw geestelijk leven te genezen, je relatie met God, want dit is de ruggengraat van alles wat we doen en wat we zijn. Een christen die niet wordt gevoed door het gebed, de sacramenten en het Woord van God, vervaagt onvermijdelijk en verdwijnt;
 • Beloon uw volgelingen, geef aan uw volgelingen en uw dierbaren niet alleen geld, maar vooral tijd, aandacht en liefde;
 • Genees uw relaties met anderen, transformeer het geloof in het leven en de woorden in goede werken, in het bijzonder bij degenen die daar het meest behoefte aan hebben;
 • Genees je manier van communiceren, het zuiveren van de taal van beledigende woorden, de vulgariteit en de woordkeus van wereldse decadentie;
 • Heel de wonden van het hart met de olie van vergeving, vergeef mensen die ons pijn bezorgen en heel de wonden die wij bij anderen hebben aangebracht;
 • Genees van je werk, voer het werk uit met enthousiasme, met nederigheid, met vaardigheid, met passie, met een ziel die weet hoe de Heer te danken;
 • Pas op voor afgunst, lust, haat en negatieve gevoelens die onze innerlijke vrede verslindt en transformeert en die ons als mens vernietigt;
 • Genees van de bitterheid die ons brengt tot wraak, genees van luiheid die leidt tot apathie, genees van het vingerwijzen dat leidt tot hoogmoed, genees van het voortdurend klagen dat leidt tot wanhoop. Integendeel, vraag de Heer om wijsheid om op je tong te bijten door beledigende woorden niet te zeggen en om bitterheid na te laten;
 • Zorg voor onze zwakkere broeders, onze medemens. Ik zag zoveel mooie voorbeelden onder u, in deze, en ik dank u, van harte gefeliciteerd! Behandel de ouderen, de zieken, de hongerigen, de daklozen, de buitenlanders. Over dit gedrag zullen wij uiteindelijk worden beoordeeld;
 • Behandel de heilige Kerstmis nooit als een viering van het consumentisme met commercie, uiterlijk vertoon, nutteloze geschenken of onnodig afval. Het is het feest van vreugde aan de Heer die van harte welkom is in de kribbe en in ons hart.
In The Financial Times komt columnist Andrew Hill vandaag met een vertaling van deze ziektes naar de betekenis voor leidinggevenden in het reguliere bedrijfsleven, hoe kunnen zij zichzelf genezen van de volgende 15 ziektes:
 • De ziekte van het gevoel van ‘onsterfelijkheid’; Gevoel onmisbaar te zijn? Denk opnieuw. De paus beveelt een bezoek aan de begraafplaats, dat is een beetje drastisch als een oefening, maar hij waarschuwt ook tegen degenen met de typische CEO karakteristieken, eigenschappen die voortkomen “uit de pathologie van de macht, het ‘Messiah complex’ en het narcisme”.
 • De ziekte van overmatige activiteit; Neem een pauze. Mensen die ‘zich verliezen in hun werk zullen zichzelf onvermijdelijk verwaarlozen. Dit is niet een uitnodiging om meer uren in de sportschool door te brengen: Verwaarloos je je rust dan volgen ongetwijfeld angst en stress.
 • De ziekten van mentale en spirituele ‘verstening’; Pas op voor bureaucratie. De paus voelt zich omringd door mensen die hun interne vrede, hun levendigheid en durf verliezen door zich te verbergen onder papier en verworden tot ‘procedurele machines’”. Excessieve management symptomen zijn: primair tijd besteden aan verzenden van en reageren op e-mail, continue gebogen zitten over strategische plannen en verzanden in eindeloze vergaderingen.
 • De ziekte van ‘overplanning’; Hoe vaak heb je het cliché gehoord dat de enige constante is het continue veranderen? “Een goede planning is noodzakelijk”, aldus de paus, maar als CEO kun je je vrijheid beperken door je daaraan aan te passen. Waarschuwt de paus: “Het is altijd makkelijker en prettiger om terug te vallen op ongewijzigde posities”.
 • De ziekte van slechte coördinatie; Paus Franciscus is bang dat een slecht georganiseerde team “zijn harmonieuze functionaliteit verliest: een orkest produceert ongedisciplineerde geluidsoverlast omdat de leden niet samenwerken, niet in overeenstemming met elkaar functioneren en geen teamgeest hebben”. Klinkt dit als één van de vergaderingen die je onlangs hebt voorgezeten?
 • De ziekte van spirituele Alzheimer; Tal van managers zijn vergeten waarom ze in het bedrijfsleven kwamen – de equivalent van priesters die “hun geheugen hebben verloren” voor wat betreft hun afspraak met de Heer en die nu toegegeven aan “passies, grillen en obsessies”.
 • De ziekte van rivaliteit en ijdelheid; “Genoeg gezegd”.
 • De ziekte van existentiële schizofrenie; Sommigen onder de kardinalen van de paus leiden “een dubbel leven, een gevolg van de hypocrisie typisch voor middelmatige mensen en van het bevorderen van de geestelijke leegte, een leegte die erkenningen of academische titels niet kunnen invullen”. Het relevante punt voor leidinggevenden? Je kan het “contact verloren hebben met de werkelijkheid en met de echte mensen”.
 • De ziekte van roddels en onnodig geklets; “De ziekte van lafaards, lafaards die niet de moed hebben zich oprecht uit te spreken en door te praten achter iemands rug … Kijk uit voor dit terrorisme van de roddels!”
 • De ziekte van de vergoddelijking van de leiders; “Kijk uit voor opkomende managers die hun bazen verheerlijken en die alleen denken aan dat wat zij kunnen ontvangen, niet over  dat wat zij dienen te doen en zeker niet aan dat wat van wat zij dienen te geven”.
 • De ziekte van onverschilligheid richting anderen; “Wanneer wij, door jaloezie of sluw gedrag, ons er op verheugen anderen te zien vallen, in plaats van hen kansen te geven en hen aan te moedigen” – voor het Vaticaan is dit de equivalent van de politieke agenda.
 • De ziekte van het ‘begrafenisgezicht’; De ziekte van mensen die “fronsende en onvriendelijk de wereld in kijken en denken dat, om serieus te worden genomen, zij een melancholische en streng gezicht dienen te laten zien – vooral aan degenen waarvan zij denken dat ze minderwaardig zijn – met een houding van stijfheid, hardheid en arrogantie”. Het is moeilijk een manager te zijn, maar vrolijk op(!), adviseert de paus.
 • De ziekte van het hamsteren; Over de bonus ….
 • De ziekte van de gesloten cirkels; Organiseren betekent samenwerken met iedere betrokkene, dus vergeet die kliek van golf maatjes.;
 • De ziekte van wereldse winst en exhibitionisme; “De ziekte van die mensen die onophoudelijk proberen hun krachten te vergroten. Om dat te bereiken, kunnen zij anderen belasteren en in diskrediet brengen, ook m.b.v. de media. Uiteraard gebeurt dit om te pronken en het vertonen van hun superioriteit aan anderen. “Misschien moet je er eens over nadenken om de cover vanBusinessWeek te mijden…”
Bron: The Pope’s Message to Vatican Clerics reinterpreted for CEO’s. Voor deze ‘hertaling’ van Hill is ‘iets’ te zeggen; voor nu van mijn kant geen aanvulling dus. De thema’s die worden aangehaald vind je ook terug in de Kennisbank.
Een jaar geleden was het hier niet zo lastig te voorspellen dat de rol van Paus Franciscus aan kracht zou toenemen. Als er niets uitzonderlijks gebeurt, dan hebben wij van hem ook in 2015 het laatste nog niet gezien c.q. gehoord. Als het bijdraagt aan een betere wereld, waarom niet….
NB; op social media wordt al direct de vraag gesteld of e.e.a. ook geldt voor Politiek, Overheid, Publieke Sector? Ik vermoed dat Paus Franciscus het daarmee eens is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: