Antwoorden op vragen van Keerpunt 2010 in de Commissie Inwoners en Bestuur. In de raadsvergadering van morgen komen we hier op terug.

Wanneer verwacht het college pachtgronden en een gedeelte van de geluidswal Kooikersweg te kunnen verkopen?

Tijdens het zesde centrale overleg Bedrijventerreinen Grave van 13 november 2014 heeft dit punt op de agenda gestaan. Vanuit de ondernemers zal er binnenkort een voorstel liggen ter bespreking. Het college is in afwachting van dit voorstel.

Wanneer komt het college met voorstellen over startersbeleid dat met Graveon wordt opgezet?

Startersbeleid is niet opgenomen in de Beleidsnota Economische Zaken (dec 2011). Het uitvoeringsprogramma volgens de beleidsnota loopt door tot eind 2015.Startersbeleid is dus nieuw te ontwikkelen beleid. In het Economisch Platform Grave van 9 december jongstleden is dit aan de orde geweest. Met de ondernemers is afgesproken dat we eerst het programma dat nu loopt afronden, voordat we met nieuwe ontwikkelingen van start gaan. Dat neemt niet weg dat er nu verkenningen plaatsvinden op het gebied van startersbeleid en de statistieken op het gebied van starters bijgehouden worden.

Overzicht grafrechten omliggende gemeenten

Het overzicht is in een afzonderlijke bijlage toegevoegd.

Hoeveel huishoudens hebben op basis van een herbeoordeling een lagere vergoeding voor huishoudelijke hulp gekregen. Aanvullend daarop: bij hoeveel huishoudens is een gedeelte van de uren geschrapt dan wel zijn alle uren geschrapt en hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend?

1.We kunnen melden dat er per week  43,75 uur aan huishoudelijke hulp in Grave is bezuinigd (zowel persoonsgebonden budget als zorg in natura). Op jaarbasis betekent dit 2275 uur huishoudelijke hulp. Indicatief betekent dit  minimaal  € 34.125,= aan besparing. Aangezien de persoonsgebonden budgetten een ander tarief hebben dan alle zorgaanbieders (die ook allen een ander tarief hebben) is dit bedrag indicatief.

2.

Tot nu toe zijn er 106 cliënten in Grave geherindiceerd  en dit heeft bij 42 cliënten/ huishoudens geleid tot minder minuten/ uren inzet huishoudelijke hulp.

3.

Met betrekking tot de bezwaarschriften kunnen we melden dat n.a.v. de herindicaties er één bezwaarschrift vanuit Grave binnengekomen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: