Agenda commissie Ruimte.

 • Agenda van. de commissie Ruimte van 2 december 2014

 • De voorzitter deelt mee dat het bestemmingsplan waardevolle bomen en panden pas volgend jaar aan de raad wordt voorgelegd.
 • Vaststelling Cultuurhistorische Waardenkaart Grave
 • LOG Graspeel
 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
 • Afronding deelprojecten binnen IGP Velp
 • Concept-Visie boomteelt
 • Stand van zaken ontwikkeling  industrieterrein Maasfront  
 • Deltaprogramma Rivieren
 • Voortgang brede scholen, duurzaamheid en verkeersveiligheid
 • De heer Van Geest vraagt aandacht voor de terugloop van het aantal bijen. Afgesproken wordt dat de heer Van Geest een vraag hierover aan het college zal richten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: