Openbaar fractieoverleg voor leden, achterban en andere belangstellenden.

Agenda openbare fractievergadering
Keerpunt 2010

maandag 24 november 2014  –  Stadskantoor Grave 19.30 uur

1. ​Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese
2. ​Vaststellen van de agenda

3. ​Ingekomen stukken en mededelingen. 

      De fractievoorzitter wil weten:

  • Hoe het Plan Maaskade/Industrieel Erfgoed in de Commissie Ruimte wordt behandeld.
  • Wanneer en hoe er gesproken wordt met het college over de brief naar de provincie Noord-Brabant over de bestuurlijke toekomst van Grave.
  • Hoe wordt de raad van Grave geïnformeerd over de notitie van de Boxmeerse  burgemeester Karel van Soest die hij schreef n.a.v. de breuk met Sint Anthonis voor zijn collega’s uit het Land van Cuijk?
  • Welke resultaten zijn er te melden over de (besloten) bijeenkomst van de raden in het Land van Cuijk. Bij bestudering van alle presentaties viel mij de Graafse inbreng zwaar tegen!
  • Keerpunt 2010 standpunt op bijdrage CDA fractievoorzitter in een artikel op de Opinie Pagina van de Gelderlander over de bestuurlijke toekomst van GraveGraafs Manifest 2.0
4.  ​Verslag van de fractievergadering keerpunt 2010 3 november jl.

  5. ​Terugblik op de algemene beschouwingen 4 november jl.

 6. ​Agendapunten:

         Voorbereiding raadvergadering 25 november in het stadhuis van  
         Grave,aanvang 19.30 uur

Agenda:
1.Opening en trekking stemmingscijfer

  .

2.Vaststellen agenda

3.Vragen
Algemeen spreekrecht

.

Ingekomen stukken en mededelingen

.

Vaststellen besluitenlijst van 14 oktober en 4 november 2014

A-stukken
.

Instemmen met het toepassen coördinatieregeling voor het realiseren van 4 patiowoningen aan de Arnoud van Gelderweg ong. te Grave

.

Centrumregeling jeugdhulp Noordoost-Brabant  2015

B-stukken
.

Kaderstellende nota herontwikkeling westelijk deel Visioterrein

Zienswijze 1e wijziging programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noor

.

Beleidsplan Jeugdhulp Land van Cuijk 2015-2018 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Grave 2015

.

Sluiting.

De voorzitter van de Raad,
A.M.H. Roolvink

         
         
         Vanuit de commissies Ruimte en Inwoners en Bestuur kan verslag 
         gedaan worden ter voorbereiding op de raadsvergadering

7. ​Rondvraag

 8. ​Sluiting; ALV Keerpunt 2010, 8 december aanstaande. 

          De volgende fractievergadering 15 december aanstaande. 
          Algemene Ledenvergadering is op 8 december.
      

         Met vriendelijke groet, Hennie Bongers (secretaris).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: