Graafs Manifest: afspraken gemaakt over ambtelijke samenwerking!

In het Graafs manifest is de volgende afspraak gemaakt:

  1. 6.2 Versterken van de ambtelijke samenwerking

    Maximale samenwerking tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en
    realiseren van één organisatievorm voor de vijf, uiterlijk op 1-1-2015, met als
    mogelijke tussenstap het ambtelijk 3+2 model. 

In mijn archief kunt U onder het kopje Samenwerking Land van Cuijk en Dossier Land van Cuijk 70 en 48 berichten terugvinden over de moeizame samenwerking het lijkt soms op een Echternachtprocessie…stappen vooruit en stappen achteruit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: