Berekening besparing Land van Cuijk herindeling volgens de oppositie!

Gem.          Inws       burgm.    Griff.     Secr.  secr.     weth.     Gem.     contr.
                                                                         tariaat                 voorl.
Cuijk          24500        1             1            1        ja          4           1             1
Mill/
St. Hub.       11028        1             1            1        ja          2           1             1
Grave          13044        1              1           1         ja          2  nu 3         1             1
St. Anth.      11785       1              1            1        ja           2           1             1
Boxmeer     28628       1              1            1        ja           4           1             1
Totaal          88985        5                 5            5              5           14           5  


                                                       
                  Raadsleden    vergoeding/raadsl.                            totaal  kosten/ jaar
                                         Incl. onkostenverg.
Cuijk            19                         € 980,-/mnd                           12 x 19 x 980= € 223.440,-
Mill/
St. Hubert     15                          € 440,-/mnd                          12 x 15 x 440= € 79.200,-
Grave            15                                ,,                                                 ,,             € 79.200,-
St. Ant.          15                                ,,                                                 ,,             € 79.200,-
Boxmeer        21                          € 980,-                                   12 x 21 x 980=  € 246.960
                                                                                                      Totaal            € 708.000

Salaris indicaties:
 • Burgemeesters van Grave, Mill en St. Antohnis,  inclusief einde- jaarsuitkering, onkostenvergoeding en vakantiegeld ca. € 94.000,-/jaar;
 • Burgemeesters van Cuijk en Boxmeer, inclusief idem toeslagen € 102.000,-/jaar.
 • Wethouders van Grave, Mill en Boxmeer, inclusief idem toeslagen € 70.000,-/jaar;
 • Wethouders Cuijk en Boxmeer, inclusief idem toeslagen €79000,-;
 • Raadsgriffiers, inclusief toeslagen gemiddeld € 66.000,-/jaar;
 • Gemeentesecretarissen, inclusief toeslagen gemiddeld € 78.000,
 • Secretariaat: College B & W: geschat op € 60.000,-/jaar
 • Gemeentevoorlichter: geschat op € 45.000,-/jaar;
 • Controllers Cuijk en Boxmeer: geschat op € 70.000,-/jaar;
 • Controllers Grave, Mill en St Anth: deeltijdfunctie geschat op € 35.000,-/jaar
De momentele, zo nauwkeurig mogelijk, geschatte salariskosten voor bovengenoemde ambtenaren komen voor de gemeenten in het Land van Cuijk uit op € 3.028.000,-
Boven op deze salariskosten kunnen we de z.g. opslagpercentage indirecte kosten van 35% toepassen waardoor bij benadering de totale kosten voor de groep politieke ambtsdragerskomt op 135/100 x 3.028.000,-= € 4.087.800,-.

Inclusief de raadsledenvergoeding waar geen opslagpercentage aan wordt toegevoegd zijn de kosten voor de genoemde doelgroep die uit belastingen worden opgebracht € 4.795.800,-
Dat in een nieuwe gemeentelijke organisatie na herindeling ook ander managementfunctieshet veld zullen moeten ruilen zal duidelijk zijn. Deze kosten nemen we in deze indicatie-berekening niet mee.
Kosten van de doelgroep na herindeling;
Gem.           Inws       burgm.    Griff.     Secr.  secr.     weth.       Gem.      contr.
                                                                         tariaat                   voorl.
Land/
Cuijk          88985          1            2            1       ja          4 (Oss)       1             1
Salarisindicaties:
 • Burgemeester: inclusief 3.1 % eindejaarsuitkering, onkostenvergoeding en vakantiegeld ca 8%  is € 123.400,-/jaar;
 • Griffier: € 75000,-/jaar;
 • Gemeentesecretaris:82000,-/jaar
 • Wethouders:€ 99.420,-/jaar
 • Secretariaat: geschat op  € 100.000,-/jaar;
 • Gemeentevoorlichter geschat op € 45.000,-/jaar;
 • Controller: geschat op € 75.000/jaar.
De momentele, zo nauwkeurig mogelijk, geschatte salariskosten voor de gefuseerde gemeente Land van Cuijk komen uit op €898.080,- Met de opslag indirecte kosten wordt dat 1.35 x 898.080= € 1.212.300
Raadsleden     vergoeding/raadsl.                 totaal  kosten/ jaar
                       Incl. onkostenverg.
   
 37                    € 1504,-                      37 x 12 x 1504= € 667.776,-
De totale kosten voor de nieuwe doelgroep wordt dan € 1.880.076,-
Derhalve alleen al op de bestuurlijke kant van de zaak een besparing van € 2.885.724,-/jaar.
Per inwoner L.v.C. € 32,43/jaar. Omgerekend naar de inwoners van de gemeente Grave zou dat een jaarlijkse bezuiniging zijn van 13044 x 32,43= € 423.016/jaar.
Buiten de discussie van voor- of nadelen van fuseren:  is dit toch wel een bezuiniging, zonder dat de kwaliteit van bestuur wordt aangetast, die aanmerkelijk is.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: