Arena schrijft: Inwoners meer gelegenheid geven om te reageren op begroting’

Graafse oppositiepartijen verzoeken om Hooravond

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE – De inwoners van Grave moeten meer gelegenheid krijgen om te reageren op de begroting van Grave als het aan de oppositiepartijen Lijst Eva, VPGrave en Keerpunt 2010 ligt. 

“Door enkele weken voor de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad een avond te organiseren, een zogenoemde ‘Hooravond’ waar inwoners, bedrijven en verenigingen kunnen inspreken op de conceptbegroting, krijgen deze reacties de aandacht die zij verdienen”, laat Eva Eigenhuijsen (foto) namens de oppositiepartijen weten.

In de huidige situatie kan er alleen kort voor de behandeling, aan het begin van de raadsvergadering, door inwoners worden ingesproken. “En op dat moment hebben alle fracties hun bijdrage al compleet voorbereidt, daarnaast kan je niet meer in gesprek gaan met de inspreker terwijl dat vaak wel heel waardevol kan zijn. 

Een Hooravond is een beproefd concept bij andere gemeenten, laten we een dergelijke avond per 2015 ook invoeren in onze gemeente”, onderstreept Eva Eigenhuijsen nogmaals haar pleidooi. 

Deze avond zou vier tot twee weken vóór de daadwerkelijke raadsvergadering moeten plaatsvinden, zodat alle fracties deze reacties kunnen meenemen in de afwegingen die worden gemaakt in de Programmabegroting.”

Tijdens de raadsvergadering op 4 november is de Programmabegroting 2015-2017 door de raad behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: