Top elf van de meest genoemde opmerkingen op de top vijf briefjes die 150 deelnemers aan de debatten inleverden.

Bestuur (37)

Gemeentelijke herindeling 20

Organisatie (19)

Minder externe adviseurs inhuren 9
Minder ambtenaren 4
Accommodaties (16)
Geef Arsenaal een functie 2


Subsidies (10)
Niet korten op jeugdsubsidies 2


Dienstverlening (9)
Dienstverlening efficiënter 2


Financien (9)
Benchmark gebruiken 2


Bibliotheek (8)
Handhaven 3


Burgerparticipatie (6)
Verbeter contact met  wijk-en dorpsraden 3


Sociaal domein (4)
Geen bezuiniging op bewegen ouderen, jeugdzorg en WMO 3


Groen onderhoud (4)
Vrijwilligers inschakelen 3


Grondexploitatie (3)
Dek het gat in de begroting: Wisseveld
Openheid Wisseveld
Geef opheldering over het geheim van Wisseveld

page1image15748
page1image15832
page1image15916
page1image16000
page1image16084
page1image16168
page1image16252
page1image16588
page1image16672
page1image16756
page1image16840
page1image16924
page1image17008

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: