De Lokale Partij Grave en de Snippergroen affaire

Onder het motto ‘Participatie doen we samen’ snijdt de Lokale Partij Grave LPG) in de Maasdriehoek het snippergroenproject van de gemeente Grave nog eens aan. Je moet maar lef hebben.
Immers bij de totstandkoming van dat project dat menigeGraafse burger financieel ernstig dupeert, heeft de LPG een kwalijke rol gespeeld.
Lak aan de kiezers
Enkele weken vóór de gemeenteraadsverkiezingen steunde de LPG in de raad een motie om uitvoering van het project op te schorten.  In de eerste vergadering  van de raad ná de verkiezingen gaf de LPG zonder blikken of blozen hetcollege groen licht om het project in ongewijzigde vorm  voort te zetten. Een oproep van de fracties van VPGrave,Keerpunt 2010 en Lijst Eva Eijgenhuis om burgers de keuze te bieden tussen kopen of huren, werd door de LPG afgewezen. Dat menigeen de geëiste duizenden euro’s niet kon opbrengen interesseerde de partij niet. Slappe knieën vóór de verkiezingen en geen boodschap meer hebben aan je kiezers erna. Hoe onbetrouwbaar kun je als LOKALEpartij zijn?
Toch heeft de LPG de brutaliteit om deze week in de krant het volgende te laten optekenen:
“Bij het project snippergroen vind (zonder t!) de LPG dat dit klantgericht moet worden opgelost. Dit houdt in dat er een duidelijke communicatie moet zijn over de aanpak tot verkoop/verhuur.
De menselijke maat hierbij moet leidend zijn”.
Geveinsde bezorgdheid
U leest het goed, de LPG heeft het over ‘verhuur’, terwijl zijdeze mogelijkheid willens en
wetens blokkeerde, nota bene nadat zij deze optie eerder steunde.
Het ‘adviespunt snippergroen’ heeft inmiddels contact met enkele tientallen gedupeerden van de  rigide wijze van optreden van de gemeente. Op een coulante houding hoeft men niet te rekenen, zo blijkt inmiddels. Wij hebben de voorzitter van de LPG fractie in de gemeenteraad ruim twee weken geleden uitgenodigd voor een gesprek om hem te informeren over de gevolgen van het snippergroenproject. Daarop is geen reactie gekomen. Wel nu in de krant een huichelachtige bezorgdheid veinzen.
Het ‘adviespunt snippergroen’ nodigt de de LPG uit om in deze krant uit te leggen wat zij bedoelt met ‘klantgericht oplossen’, ‘de menselijke maat’ en ‘duidelijke communicatie’.
Wordt vervolgt.
Hans Satter, Hennie Bongers;
Advies nodig bij uw snippergroen problemen met de gemeente? Stuur een berichtje naaradviespuntsnippergroengrave@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: