Begrotingsbehandeling: integrale aanpak werk en inkomen, jeugdhulp en WMO.

Raden buigen zich over integraal plan voor werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo

De gemeenteraden van Naarden, Muiden en Bussum komen op maandag 27 oktober bij elkaar om een besluit te nemen over het Beleidsplan Sociaal domein en de drie bijbehorende subnota’s
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning op het gebied van zorg, jeugd, en werk en inkomen, aan mensen die het alleen niet redden. Naarden, Muiden en Bussum hebben gekozen voor een gezamenlijke en integrale aanpak van de verschillende bestaande en nieuwe taken op het sociaal domein; alle taken dus voortvloeiend uit de nieuwe Wmo (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet op passend onderwijs. 

Raadsvergadering

In de gezamenlijke raadsvergadering van 27 oktober is het aan de gemeenteraadsleden van Naarden, Muiden en Bussum om het beleidsplan en de subnota’s vast te stellen. U bent van harte welkom om vanaf 20.00 uur bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Beleidsplan Sociaal domein

In het Beleidsplan Sociaal domein wordt beschreven op welke wijze Naarden, Muiden en Bussum werken aan het realiseren van een duurzame inrichting van het sociaal domein. 

Er is gekozen voor een integrale aanpak van de verschillende bestaande en nieuwe taken op het sociaal domein; alle taken dus voortvloeiend uit de nieuwe Wmo (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet op passend onderwijs. Het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018, inclusief de drie subnota’s

 (‘Grip op het bestaan: individuele maatwerkvoorzieningen, drang en dwang, de positie van de klant’, ’Gemeentelijke dienstverlening’, ‘Passend onderwijs en afstemming jeugdhulp’), zijn te vinden opwww.bussum.nl/sociaal-domein 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: