Keerpunt 2010 denkt mee met het kerkbestuur van de St.Elisabethparochie.

Nieuwe Provinciale regeling procesondersteuning vrijkomende kerken

De herontwikkeling van vrijkomende kerken is geen sinecure. Veel maatschappelijke initiatieven hebben in de startfase behoefte aan advies en begeleiding. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning van provinciale organisaties en netwerken. Daarnaast is in samenspraak met de werkgroep Vrijkomende Kerken *) een bescheiden provinciale subsidieregeling ontwikkeld. Deze regeling is opgenomen in paragraaf 6A  Procesondersteuning Vrijkomende Kerken, van de Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant.
Deze regeling is bedoeld voor de procesondersteuning in het voortraject van een herbestemming. De regeling levert een (stimulerings-)bijdrage aan het vlot trekken van de lokale processen om met alle partijen te komen tot een herbestemmingsplan van een vrijkomende kerk. Voorbeelden van procesondersteuning kunnen zijn: communicatieadvies, hulp bij het bij elkaar brengen van partijen, organiseren van bijeenkomsten en daarbij inhuren van deskundigheid.
Proces voorafgaand aan fysieke restauratie
Deze procesondersteuning (beschreven in paragraaf 6A) is daarmee een voorbereiding op de daadwerkelijke fysieke, technische restauratie (beschreven in paragraaf 6 -her te bestemmen kerken- van de genoemde subsidieregeling). De procesondersteuning (6A) staat los van de eventuele fysieke restauratie (6) en kan dan ook apart worden aangevraagd. Als uit het voortraject blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor herbestemming, dan houdt het met regeling 6A op. Als er wel mogelijkheden zijn, dan kan wellicht een beroep gedaan worden op de oorspronkelijke regeling 6.

Kennisdeling
De Provincie Noord-Brabant wil met deze (kleine) regeling ervaring opdoen door deze lokale processen voor herbestemmingen te ondersteunen. De opgedane kennis en ervaringen zal breed onder de aandacht worden gebracht.

Meer informatie en aanvragen regeling:
Informatie over de regeling

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met José van RosmalenJvRosmalen@brabant.nl
*) De werkgroep Vrijkomende Kerken bestaat op dit moment uit:
Bisdom Breda, Bisdom Den Bosch, Protestantse Kerk Nederland, Vereniging Brabantse Gemeenten, Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, Monumentenfederatie Noord-Brabant, Monumentenhuis Brabant, Brabantbeeld, en provincie Noord-Brabant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: