Agenda van de komende raadsvergadering.

dinsdag 23 september 2014 in het stadhuis van Grave,aanvang 19.30 uur
1.

Opening en trekking stemmingscijfer

2.

Vaststellen agenda

3.

Vragen

4.

Algemeen spreekrecht

5.

Ingekomen stukken en mededelingen

6.

Vaststellen besluitenlijst van 3 juni, 10 juni en 7 juli 2014 (takendiscussie) en de besluitenlijst van 8 juli 2014

A-stukken
7.

Wet Markt en Overheid

8.

Voorstel tot benoeming vertegenwoordigers gemeenschappelijke regelingen

9.

Vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Grave 2014-2015-2016

10.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

B-stukken
11.

Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen Grave 2014 

12.

Voorstel zienswijzeverzoek Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant

13.

Beleidsplan transformatie van AWBZ naar WMO, deel II Brabant Noordoost-oost en basisovereenkomst

14.

Sluiting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: