Onderzoek over de rol van de plaatselijke en regionale media door VNG en Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Afbeelding zoals hierboven beschreven

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur te bevorderen.

Geachte heer Leurs,
Onderzoek gemeenten en lokale en regionale media
In opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek doet DSP-groep onderzoek naar de positie en de rol van de onafhankelijke lokale en regionale media in relatie tot het gemeentebestuur. Daartoe enquêteren de onderzoekers wethouders en gemeenteraadsleden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dit een belangrijk onderzoek, mede in het licht van de communicatie rondom de decentralisaties in het sociale domein, en neemt deel aan de begeleidingscommissie.
Gesloten vragen, zeven minuten
Wij vragen u vriendelijk om ….verwijderd… een korte vragenlijst in te vullen. Het zijn (op één na) gesloten vragen en invullen kost ongeveer zeven minuten. U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 10 september invullen.
Anoniem
VNG ondersteunt dit onderzoek door het versturen van deze oproep. De onderzoekers hebben geen toegang tot uw contactgegevens gekregen, vragen daar niet naar en zullen de onderzoeksresultaten op een geaggregeerd niveau presenteren. Begin 2015 kunt u kennis nemen van de resultaten van het onderzoek, onder meer via de site van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek: www.persinnovatie.nl.
Vragen of opmerkingen
Mocht u vragen of opmerkingen  hebben over deze vragenlijst dan kunt u contact opnemen met Justin de Kleuver van DSP-groep (jdekleuver@dsp-groep.nl, 020 6257537).
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Kristel Lammers
Programmamanager Versterken lokale democratie

Een hele serie vragen wordt op ons afgevuurd!


Voorbeeld:


1.
Situatie: een journalist van onafhankelijke lokale of regionale media
benadert u (al dan niet via uw partij of de griffier) voor een interview
of een reactie.

Hoe vaak komt dit gemiddeld voor?

Situatie:
een journalist van onafhankelijke lokale of regionale media benadert u
(al dan niet via uw partij of de griffier) voor een interview of een
reactie.

Hoe vaak komt dit gemiddeld voor?

  Eén of meerdere keren per week

Eén tot vier keer per maand
Eén tot twaalf keer per jaar
Minder dan één keer per jaar
Nooit

5. Welke sociale media zet u in bij het uitoefenen van uw functie?
Welke sociale media zet u in bij het uitoefenen van uw functie?   Facebook
Twitter
Weblog
Andere sociale media
7. ‘Ik gebruik sociale media vooral om … (kies maximaal twee opties)
‘Ik gebruik sociale media vooral om … (kies maximaal twee opties)   … mensen te laten weten wat ik aan het doen ben.’
… mensen te informeren over ontwikkelingen in de gemeenteraad.’
… aandacht te vestigen op een aspect dat te weinig in de media is geweest.’
… tegenwicht te bieden aan de onafhankelijke media.’
… meningen te peilen.’
… debat te stimuleren.’
… mijn standpunten naar buiten te brengen.’
… mensen te inspireren.’
… snel mensen te bereiken.’
… zelf het nieuwsmoment te bepalen.’
… een andere reden.’

en dan nog dit:

Geluid tikkende typemachines terug op redactievloer

27 aug 2014

Speaker moet journalisten stimuleren en gevoel van naderende deadline geven

inShare

Toen typemachines plaats moesten maken voor computers en de gebruikelijke telefoontjes werden vervangen door mails, veranderde op redactievloeren niet alleen de manier van werken – makkelijker, sneller –, maar werd het ook een stuk stiller. Om redacteuren te stimuleren gaat The Times terug in de tijd en brengt het getik terug op de werkvloer.
Een grote speaker die tussen de journalisten staat laat het geluid van tikkende typemachines horen. De dag begint met het geluid van één typende verslaggever, maar naarmate de deadlinenadert worden dit er meer en brengt de speaker steeds meer rumoer op de werkvloer, zo meldt The Independent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: