Politiek (Keerpunt 2010) neemt geen zomerreces: Wijkraad Binnenstad schrijft brief aan het nieuwe college.

Wijkraad Binnenstad Grave
Aan het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Grave
Arnoud van Gelderweg 71, postbus 7,
5360AA Grave
Onze referentie:         Brief college idopprojecten antwoord
Datum:                       24 juli 2014
Betreft:                       Idop projecten Binnenstad
Kopie:                        Gemeenteraad
Grave
Geacht College,
Op 29 april 2014 dienden wij diverse aanvragen met
betrekking tot iDopprojecten 2014 in. Inmiddels zijn wij vandaag 24 juli 2014, 3 maanden
verder en tot op heden ontvingen wij niet meer dan de gebruikelijke standaard-ontvangstbevestigingen
waarin u voor elk project aangeeft dat wij binnen 6-8 weken antwoord zullen ontvangen.
Wij ontvingen echter geenantwoord of reactie tot op heden.
Wel ontvingen de Wijkraad Binnenstad Grave en alle overige
dorps- en wijkraden, op 14 juli 2014 een email met de volgende tekst;
Onlangs
heeft wethouder Henisch tijdens haar eerste ronde collegebezoeken kennis met u
mogen 
maken. Tijdens de bijeenkomst is door haar
toegezegd om 1 x in de ± 8 weken direct met u in contact 
te willen treden.
Om de daad bij het woord te voegen wordt binnenkort
elke wijk- en dorpsraad afzonderlijk uitgenodigd 
voor een eerste gesprek. Wethouder Henisch wil
graag met u bespreken welke verwachtingen er naar 
elkaar zijn. Ook de concretere invullingen van het
beoogde regulier overleg komt hierin aan de orde.
Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om
dit overleg in september bij te wonen, dan verwachten 
wij uw input te krijgen tijdens een in november van
dit jaar te organiseren thema-bijeenkomst (conform de jaarplanning). Uw inbreng
wordt ten zeerste op prijs gesteld.
Binnenkort zal het bestuurssecretariaat contact met
u opnemen voor het vastleggen van een concrete 
datum in de week van 22 september.”
Het Bestuurssecretariaat heeft tot op heden geen contact met
ons opgenomen.
Bovendien staat -wat ons betreft-  een (overigens wenselijk) structureel overleg
met de nieuwewethouder A. Henisch  -met
in portefeuille wijk- en dorpsraden-, op dit moment, reeds halverwege het budgetjaar los van de ingediende
aanvragen m.b.t. de Idop’s 2014.
Wij, betrokken burgers (veelvuldig in samenwerking met
andere Graafse belangenorganisaties vragen u nu, ons op zeer korte termijn te berichten of wij
van start kunnen gaan met de aangevraagde projecten.
In afwachting van uw bericht,
Hoogachtend,
Namens de Wijkraad Binnenstad Grave
H. Kruizinga
P.S. De bedoelde projecten zitten nog in de “pijplijn” van o.a. wethouder Daandels. Hij was de verantwoordelijke wethouder.

We houden U op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: