Grave kiest verandert van “koers”.

Te licht bevonden. Komt er nog een afscheid?

Karwei afmaken en CDA coachen

INGEZONDEN in de ARENA: 


Grave Kiest verandert


In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen staken enkele Gravenaren -vanuit heel verschillende posities en van uiteenlopende politieke kleur- de koppen bij elkaar. Zij deelden de opvatting dat bestuur en politiek in Grave een kwaliteitsslag dienden te maken. Richting de verkiezingen hebben zij -Wil Baaijens, Ben Bongaards, Hester Kruizinga, Hans Satter en Leo de Vreede– met doorgaans kritische beschouwingen, prikkelende columns en informatieve vraaggesprekken met onze bestuurders en (kandidaat)raadsleden- het Graafse politieke wereldje gevolgd. Het bedrijven van integere politiek en het doen van weloverwogen keuzes waren de leidende thema’s.

Nu we de verkiezingen en de formatie van het nieuwe College achter ons hebben, hebben we ons afgevraagd of en op welke wijze we wilden doorgaan met onze kritische benadering van de Graafse politiek. Hester en Leo hebben besloten zich de komende tijd op andere wijze te gaan inzetten voor de Graafse gemeenschap. Hester wil zich weer volledig richten op haar tijdrovende werk voor de Wijkraad Binnenstad. Leo heeft besloten het bijna systematisch volgen van de Graafse politiek achter zich te laten. Hij gaat stoppen met zijn eigen weblog ‘Mijnheer de Voorzitter’ en zet ook een punt achter zijn vaste bijdrage (‘de Politicus’) voor ‘Grave Kiest’.

Foto van Leo: bouw Hart van Grave
Leo, als voorzitter van Emmaus, bedankt
de gardiaan van de kapucijnen

Het resterende drietal zal doorgaan met het kritische benaderen van politiek Grave, als postillons van een afwijkende politieke mening die in Grave niet of te weinig gehoord wordt en waarmee de politiek, desgewenst, haar voordeel kan doen. Om allerlei praktische redenen willen we daarvoor een nieuwe site maken, met een nieuwe naam ook. De komende weken wordt daar aan gewerkt. ‘Grave Kiest’ blijft in de lucht tot de nieuwe site volledig operationeel is. De komende tijd kunt u onze beschouwingen daar blijven vinden.

De nieuwe site hoeft overigens geen project te blijven van drie heren; hoe meer mensen deelnemen aan de discussie, hoe liever het ons is. En hoe beter het is voor de politiek van onze gemeente. Voelt u zich geroepen om meer geregeld een bijdrage te leveren, meld u dan bij een van ons drieën.Voor nu nemen we met veel waardering en respect afscheid van Leo de Vreede, politiek de ‘éminence grise’ van Grave, die ons interessante beschouwingen heeft gegeven, gericht op de dagelijkse politieke praktijk. 

Congres van afvalverwerker Attero in Kaatsheuvel met Nel Schuts en onze Hester!
Ook hier gaat ze de discussie aan
Informatie vergaren over afvalinzameling in monumentale steden

En van Hester Kruizinga die intern en op de site de nodige behartigenswaardige gedachten heeft geventileerd, maar als webmaster vooral ook heel veel tijd en aandacht heeft gegeven aan de opzet, het onderhoud en de redactie van de site. We hebben voor beide grote waardering, hebben respect voor hun keuze en zullen met grote belangstelling hun inbreng in het politieke en sociale discours in Grave blijven volgen.

Wil Baaijens, Ben Bongaards en Hans Satter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: