Raadsvragen van Keerpunt 2010 over Euregio en WMO/Burgerparticipatieraad.


Vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders
In het kader van onze hoofdtaken:
kaderstellen, budgetrecht en controleren hebben we de volgende vragen over twee
onderwerpen.
Euregio Rijn-Waal
 • Heeft
  Grave meegedaan aan het project “Grenzeloze gemeentelijke strategie”
 • Hoeveel
  heeft Grave de afgelopen vier jaar afgedragen aan dit samenwerkingsverband
 •   Welke
  resultaten heeft dit voor Grave opgeleverd
 • Wie
  heeft voor Grave deelgenomen aan de vergaderingen enz.
 • Wanneer
  gaan we besluiten wie de komende regeerperiode in Kleve aanschuiven?
 • Is deelname aan de Euregio een
  bespreekpunt bij de kerntakendiscussie?

Graafse WMO/Burgerparticipatieraad
 •    Heeft de Graafse
  WMO/burgerparticipatieraad al een advies gegeven over het concept beleidsplan
  “Transformatie AWBZ naar WMO?
 •    Is de Graafse
  WMO/burgerparticipatieraad lid van de landelijke koepel?
 •     Zijn de vergaderingen van deze
  adviesraad openbaar?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: