Keerpunt 2010 krijgt antwoord.

Vragen Keerpunt 2010, dhr. J. Leurs, n.a.v. de ledeninfo Graveon

Vragen en antwoorden:

Keerpunt 2010 heeft meerdere raadsvragen n.a.v. de ledeninfo van Graveon voor het college van burgemeester en wethouders:

  1. Wordt er een nieuwe visie gemaakt over de herontwikkeling van het bedrijventerrein Wisseveld? Ja, er is opdracht gegeven aan het stedenbouwkundig bureau SVP om een nieuwe visie te ontwikkelen voor Wisseveld (uitwerking van Structuurvisie).  Het gaat hierbij om het gebied van het Oranjebastion t/m het gebied ‘Maertens’ / industriestraat.
  2. Worden bestaande ondernemingen betrokken bij het “schrijven” van die visie? Vooralsnog niet. Allereerst zal de gemeente met GBB tot overeenstemming moeten komen over de hoofduitgangspunten voor de visie. Daarna zullen ondernemers en Graveon 
  3. Is GBB betrokken bij het opstellen van die visie?  Ja. Zie beantwoording op vraag 2. 
  4. Wordt Graveon betrokken bij dit proces? Vooralsnog niet (Zie beantwoording op vraag 2.)
  5. Bent U op de hoogte van het standpunt van Graveon? Ja.
  6. Bent U op de hoogte van de jurisprudentie dat er schadevergoeding betaald moet worden als er niet op tijd wordt overgegaan tot vervallenverklaring van uw voorkeursrecht? Ja, echter de jurisprudentie welke is aangedragen door Graveon komt niet overeen met de situatie zoals Wisseveld.
  7. Hoe gaat U de raad informeren over deze kwestie. Er is op dit moment geen kwestie. De raad zal, zodra er over de uitgangspunten m.b.t. de visie overeenstemming is met GBB, geïnformeerd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: