Duiding verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens het eerste openbare fractieoverleg van Keerpunt 2010 werd teruggeblikt op de campagne en het verkiezingsresultaat. 


Eerst de cijfers:

           Vergelijking Stemmenaantallen 

  Partij                      Nu   2010   Meer/minder  Procenten

 • VPGrave                1020         1295           275                  21,1 %
 • VVD                          751         1074           323                  30  %
 • CDA                          835         1055           220                  20,8  %
 • LPG                        1342           962           380                  39,5  %
 • Keerpunt 2010       927           590           337                  57,1  %
 • Trots                        283           511           228                  44,6  %
Conclusies: 
 • Keerpunt 2010 heeft procentueel de grootste winst gemaakt.
 • De grootste verliezer was Trots.
 • Van de 9669 opgeroepenen  heeft 14 % op de LPG gestemd.
 • Van alle 13.000 inwoners heeft ongeveer 10 % op de LPG gestemd.
 • Op basis hier van vasthouden aan zelfstandigheid is wel een erg smalle basis.
 • Het aantal blanco stemmen was maar 46. Dus het Grave Kiest effect is minimaal geweest.
 • Voortzetting van de “huidige regering” is op basis van deze cijfers ook niet logisch.
Keerpunt 2010
 • We hebben forse tegenvallers meegemaakt in de aanloop naar de verkiezingsdatum. Het opstappen van diverse Graafs prominenten en de negatieve publiciteit daar om heen heeft echter niet geleid tot een teruggang van het aantal stemmers. 
 • Het uitvallen van de campagneleider is prima opgevangen door Hennie Bongers en zijn dochter Lara.
 • Ben Litjens heeft, mede door zijn voorkeursacties, de meeste kiezers getrokken. 
 • Nel Schuts was en bleef een rots in de branding en hield het hoofd koel.
 • Theo Jaspers maakte duidelijk het verschil in Gassel en kan veel voor dit kerkdorp betekenen.
 • Hennie Bongers heeft duidelijk zijn plaats veroverd binnen Keerpunt 2010.
 • Frank Stoffer deed het op zijn manier en zal ons blijven verrassen.
 • Jo de Wit voerde een verdiendstelijke campagne op zijn eigen wijze.
 • Lijsttrekker Jacques Leurs is trots op zijn Keerpunt 2010 familie met aan het hoofd de rots in de branding mr. Ton van Elk de Freese.
 • Later meer nieuws over o.a. fractievoorzitterschap, bemensing commissies, presidium, agendacommissie en auditcommissie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: