DGWDD 21: Reactie op voorstel Landgoed Hommerzaad.

Open brief aan de wethouder en de officieuze commissie Ruimte
Op 8 april vond de eerste Commissievergadering Ruimte sinds de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals een krant al vermeldde, was dit te vroeg en de commissie had nog geen officieel karakter (er zijn nl. nog geen commissieleden benoemd en daarom bestond de commissie maar uit raadsleden). Deze vergadering over ‘Landgoed Hommerzaad’ was niet spectaculair, en na een vraag van dhr. Reijnen bleek dat bij alle raadsleden een zeker tekort aan basiskennis een gat sloeg in de geloofwaardigheid van de discussie.

De vraag
“Wethouder, u had het zojuist over die 10-jaarstermijn. Is dat een termijn die dus genoemd wordt in de provinciale regeling omtrent landgoederen, of is dat een termijn die we zelf hebben ingesteld?”

Het antwoord
Het enige juiste antwoord is dat de termijn van 10 jaar vastgesteld is vanuit de provincie en dat de gemeente daar niet tussen zit. Deze termijn is de tijdspanne waarvoor de subsidie vertrekt wordt en de aanvrager verplicht is zich aan de vastgestelde eisen te houden. Deze basiskennis is essentieel voor iedere discussie over een bestemmingsplan. Maar de wethouder antwoordde  niet te weten hoe dat zat en vanuit de rest van de commissie kwamen er ook geen corrigerende opmerkingen. Uit de bewoording van de wethouder kan ik natuurlijk niet opmaken of hij helemaal geen kennis heeft van deze pakketten (zou natuurlijk kunnen dat hij dat wel heeft). Het toont echter aan dat niemand binnen de vergadering genoeg basiskennis had om een zinvolle discussie te voeren.

Voor de planning van een ecologische hoofdstructuur heeft de provincie een breed aanbod van subsidiepakketten ingevoerd. Vrijwel iedere boer en het merendeel van de mensen die een lapje grond in eigendom of pacht hebben, maken gebruik van deze subsidiepakketten. Deze pakketten zijn altijdvoor 10 jaar vastgelegd en zijn innig verstrengeld met de bestemmingsplannen van de gemeente. Het is daarom essentieel om kennis van zaken te hebben.

Tip aan de wethouder en de rest van de commissie
Mijn advies aan de wethouder  is om eens contact op te nemen met zijn collega Erik Ronnes uit Boxmeer. In deze gemeente kan men lezen en schrijven met de subsidiepakketten in combinatie met de bestemmingsplannen. Als zowel de commissie als de wethouder behoefte hebben aan wat bijscholing en praktijkvoorbeelden uit de regio is dit natuurlijk een prachtige kans.   
© Daan Verwaaij – SP Grave i.o.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: