DGWDD 18: Gemeenteraadsvergadering a.s. dinsdag.

Het kersverse Keerpunt  2010 raadslid Ben Litjens komt met een officiele verklaring waarin hij schrijft dat zijn broer Jan Litjens zijn belangen gaat behartigen om de schijn van belangenverstrengeling enz. te voorkomen.

De agenda van de openbare raadsvergadering:


 1. Opening en trekking stemmingscijfer
 2. Vaststellen agenda
 3. Vragen
 4. Algemeen spreekrecht
 5. Ingekomen stukken en mededelingen
 6. Vaststellen besluitenlijsten van 18 en 25 februari, 26 en 27 maart 2014
 7. Voorstel invulling vacatures wethouders en onderzoek geloofsbrieven
 8. Benoeming wethouders
 9. Beëdiging wethouders
 10. Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid voor de LPG dhr. R.Keereweer
 11. Beëdiging van dhr. R.Keereweer tot raadslid van de gemeente Grave
 12. Voorstel verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouders
 13. Beëdiging van de leden, benoeming en beëdiging plaatsvervangende leden commissie Ruimte en commissie Inwoners en Bestuur
 14. Benoeming leden van de werkgroep takendiscussie
 15. Vaststellen Bestemmingsplan Hommerzaad Escharen
 16. Sluiting 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: