De Keerpunt 2010 fractie: handreikingen bij de start van de nieuwe regeerperiode.

De fractie Keerpunt 2010 wil verbinden daarom:

  • Ons kersvers raadslid Ben Litjens kwam met een integriteitsverklaring in de eerste raadsvergadering. 
  • Bestemmingsplan Hommerzaad. Juridisch was er geen enkel bezwaar dat hij aan de beraadslagingen en stemming deel zou nemen. De Hoge Raad deed hierover recent uitspraken. Samen met Keerpunt 2010 besloot Ben voor de behandeling de raadszaal te verlaten.
  • Onze fractievoorzitter Jacques Leurs neemt deel aan de werkgroep kerntakendiscussie ondanks dat we niet gekend zijn in de formatie en het samenstellen van het bestuursakkoord.
  • We steunen de voordracht om de heer Kamps voorzitter van de commissie Ruimte te maken.
  • We gaven de steun aan het voorstel bestemmingsplan Hommerzaad o.a. omdat wethouder Eric Daandels positief overleg, onder het genot van twee kopjes koffie, met de gebroeders Litjens heeft gehad.
  • Willen we de discussie met de andere raadsfracties aangaan om het imago van Grave te verbeteren, het werk van Graveon, Centrummanagement, KBO’s, Wijk-en Dorpsraden, Schoolbesturen, verenigingen enz. een steun in de rug te geven. 
  • Als belangrijkste taak zien we de gevolgen van de bezuinigingen van de transities eerlijk te verdelen. Zij die noodzakelijk steun nodig hebben kunnen op ons rekenen.
  • We willen een bestuursakkoord dat door heel Escharen, Gassel, Grave en Velp gedragen wordt. Misschien vraagt deze coalitie nog om te reageren; zoals in Bussum en Cuijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: